naroči si RSS novice RSS Novice Osnovno zdravstvo Gorenjske OZG Kranj

2010
20
AVG
Navodilo za sprejem pacientov v zdravstveno obravnavo v ambulantah nujne medicinske pomoči oziroma v sprejemnih ambulantah v bolnišnicah ter za obračun opravljenega dela


Navodilo za sprejem pacientov v zdravstveno obravnavo v ambulantah nujne medicinske pomoči oziroma v sprejemnih ambulantah v bolnišnicah ter za obračun opravljenega dela
Minister za zdravje je izdal Navodilo za sprejem pacientov v zdravstveno obravnavo v ambulantah nujne medicinske pomoči oziroma v sprejemnih ambulantah v bolnišnicah ter za obračun opravljenega dela, ki ureja način sprejemanja pacientov za izvajanje nujne medicinske pomoči ter način obračunavanja storitev za tujce in osebe brez urejenega zdravstvenega zavarovanja. Sestavni del navodil je tudi priloga, ki jo izvajalec zdravstvenih storitev izpolnjeno posreduje Ministrstvu za zdravje v obračun za opravljene storitve. S tem navodilom prenehajo veljati tudi vsa navodila glede nujnega zdravljenja, ki so bila izdana do sedaj.

Ministrstvo za zdravje na podlagi štirinajste alineje prvega odstavka 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL RS št. 72/2006-UPB3, 114/2006, 91/2007, 71/2008, 76/2008, 118/2008, 47/2010) izvajalcem zdravstvenih storitev iz proračuna povrne sredstva za nujno zdravljenje oseb. Nujno zdravljenje je zagotovljeno osebam neznanega prebivališča, tujcem iz držav, s katerimi niso sklenjene mednarodne pogodbe, ter tujcem in državljanom Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v tujini, ki začasno prebivajo v Republiki Sloveniji ali so na poti skozi državo in zanje ni bilo mogoče zagotoviti plačila zdravstvenih storitev, kakor tudi drugim osebam, ki po določbah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju niso vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje in niso zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja. Nujno zdravljenje je opredeljeno na podlagi drugega odstavka 103. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Navodilo za sprejem pacientov v zdravstveno obravnavo v ambulantah nujne medicinske pomoči oziroma v sprejemnih ambulantah v bolnišnicah ter za obračun opravljenega dela je bilo izdano 2. 8. 2010 in je že bilo poslano izvajalcem zdravstvenih storitev, objavljeno pa je tudi na spletni strani ministrstva za zdravje (http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/pravilniki/2010/VELJAVNO_NAVODILO_2.8.2010.doc
 

uredil : Anica Hladnik
Datum objave : Petek, 20 Avgust 2010 13:51

Navodilo za sprejem pacientov v zdravstveno obravnavo v ambulantah nujne medicinske pomoči oziroma v sprejemnih ambulantah v bolnišnicah ter za obračun opravljenega dela Navodilo za sprejem pacientov v zdravstveno obravnavo v ambulantah nujne medicinske pomoči oziroma v sprejemnih ambulantah v bolnišnicah ter za obračun opravljenega dela Navodilo za sprejem pacientov v zdravstveno obravnavo v ambulantah nujne medicinske pomoči oziroma v sprejemnih ambulantah v bolnišnicah ter za obračun opravljenega dela Navodilo za sprejem pacientov v zdravstveno obravnavo v ambulantah nujne medicinske pomoči oziroma v sprejemnih ambulantah v bolnišnicah ter za obračun opravljenega dela Navodilo za sprejem pacientov v zdravstveno obravnavo v ambulantah nujne medicinske pomoči oziroma v sprejemnih ambulantah v bolnišnicah ter za obračun opravljenega dela Navodilo za sprejem pacientov v zdravstveno obravnavo v ambulantah nujne medicinske pomoči oziroma v sprejemnih ambulantah v bolnišnicah ter za obračun opravljenega dela Navodilo za sprejem pacientov v zdravstveno obravnavo v ambulantah nujne medicinske pomoči oziroma v sprejemnih ambulantah v bolnišnicah ter za obračun opravljenega dela Navodilo za sprejem pacientov v zdravstveno obravnavo v ambulantah nujne medicinske pomoči oziroma v sprejemnih ambulantah v bolnišnicah ter za obračun opravljenega dela Navodilo za sprejem pacientov v zdravstveno obravnavo v ambulantah nujne medicinske pomoči oziroma v sprejemnih ambulantah v bolnišnicah ter za obračun opravljenega dela Navodilo za sprejem pacientov v zdravstveno obravnavo v ambulantah nujne medicinske pomoči oziroma v sprejemnih ambulantah v bolnišnicah ter za obračun opravljenega dela Navodilo za sprejem pacientov v zdravstveno obravnavo v ambulantah nujne medicinske pomoči oziroma v sprejemnih ambulantah v bolnišnicah ter za obračun opravljenega dela Navodilo za sprejem pacientov v zdravstveno obravnavo v ambulantah nujne medicinske pomoči oziroma v sprejemnih ambulantah v bolnišnicah ter za obračun opravljenega dela Navodilo za sprejem pacientov v zdravstveno obravnavo v ambulantah nujne medicinske pomoči oziroma v sprejemnih ambulantah v bolnišnicah ter za obračun opravljenega dela Navodilo za sprejem pacientov v zdravstveno obravnavo v ambulantah nujne medicinske pomoči oziroma v sprejemnih ambulantah v bolnišnicah ter za obračun opravljenega dela Navodilo za sprejem pacientov v zdravstveno obravnavo v ambulantah nujne medicinske pomoči oziroma v sprejemnih ambulantah v bolnišnicah ter za obračun opravljenega dela Navodilo za sprejem pacientov v zdravstveno obravnavo v ambulantah nujne medicinske pomoči oziroma v sprejemnih ambulantah v bolnišnicah ter za obračun opravljenega dela Navodilo za sprejem pacientov v zdravstveno obravnavo v ambulantah nujne medicinske pomoči oziroma v sprejemnih ambulantah v bolnišnicah ter za obračun opravljenega dela Navodilo za sprejem pacientov v zdravstveno obravnavo v ambulantah nujne medicinske pomoči oziroma v sprejemnih ambulantah v bolnišnicah ter za obračun opravljenega dela

 

◄ nazaj Celoten arhiv ►

 

Skupine novic

Splošno (156)

RSS Osnovno zdravstvo Gorenjske OZG Kranj


ordinacijski časi zdravnikov
Ordinacijski časi
zdravnikov

uporabniško ime :

geslo :

 

poganja : gCMS v.2.91, izvedba G-Server d.o.o. ©2006-2017, Vse pravice pridržane

Oprostite, a po veljavni zakonodaji vas moramo vprašati ali soglašate z uporarabo piškotkov na naših straneh?

  Podrobne informacije