Zdravstveno vzgojni center

Področje delovanja ZVC in zdravstvene vzgoje :
Programi za odrasle:
Zdravstveno vzgojne delavnice( v okviru CINDI Slovenija)                 
Kratke delavnice:
•  Promocija zdravja
•  Testi hoje
•  Dejavniki tveganja                
Daljše delavnice:
•  Zdrava prehrana
•  Šola zdravega hujšanja
•  Gibanje
•  »Da, opuščam kajenje«
INDIVIDUALNO SVETOVANJE (v okviru CINDI Slovenija):
•  Pri tveganem pitju alkohola
•  Opuščanje kajenja

DELO V LOKALNIH  SKUPNOSTIH, DRUŠTVIH, …
• Organizacija predavanj, delavnic, …

Za več informacij in možnosti vključitev v posamezno delavnico ali individualni razgovor ste vabljeni, da pokličete na
                                           tel. 04 5868 182
                                        vsak dan med 7.00 in  8.00 uro

Kontaktni osebi : Ksenija NOČ, dipl. med. sestra, Nevenka VRHOVNIK. dipl.med.sestra
Ali pa pišite na e-naslov:
ksenija.noc@zd-jesenice.si ali
nevenka.vrhovnik@zd-jesenice.si
                   Zakaj potrebujemo svetovanje za zdravje ?

Zdravstvena vzgoja s svetovanjem za ohranitev in krepitev zdravja je sestavni del sistema zdravstvenega varstva na primarni ravni in spada med najpomembnejše naloge in oblike dela v osnovni zdravstveni dejavnosti.

Promocija zdravja je proces usposabljanja ljudi, da znajo za svoje zdravje skrbeti in biti usposobljeni za doseganje popolnega telesnega, duševnega in socialnega blagostanja in ob tem tudi sposobni za prilagajanje okolju. Dobro zdravje je podlaga za človekove fizične zmogljivosti, za njegov osebni in družbeni razvoj, posledično pa tudi za poslovni uspeh delovnih kolektivov.
Če so zaposleni informirani, motivirani in osveščeni za lastno zdravje, so pri svojem delu tudi bolj uspešni, usmerjeni so k zdravju in ne več k bolezni, zato je posledično tudi veliko manj bolniških odsotnosti in manj poškodb na delovnem mestu.
Ljudje v času, ki ga živimo – čas globalizacije, potrošništva in hitrega tempa – pozabimo na svoje življenje in zapravljamo zdravje, vendar z ozaveščanjem in informacijo lahko veliko pripomoremo tudi k odličnosti poslovnih uspehov v podjetjih.
Promocija zdravja torej omogoča razvoj posameznika, tako, da ga izobrazi in mu da potrebne informacije, da bolj suvereno prevzame nadzor nad svojim zdravjem in izbiro življenjskega sloga. To pomeni, da smo ljudje za svoje zdravje moralno odgovorni.
Žal je motiv, ki nas usmerja v zdrav življenjski slog pogosto bolezen, zato z zdravstveno vzgojo in s svetovanjem za zdravje poskušamo ljudi usmerjati in osveščati k odgovornemu ravnanju do zdravja kot vrednote.
V Zdravstveno vzgojnem centru želimo poudariti pomembnost:

• Zdrave prehrane
• Gibanja
• Vzdrževanja optimalne telesne teže
• Življenja brez razvad ( Kajenje, alkohol…)
• Obvladovanje stresnih situacij ( čustvena inteligenca, osebna rast)
• Vzdrževanje dobrih medsebojnih odnosov
Kako poteka vključitev v zdravstveno vzgojne delavnice  ali
                        individualno svetovanje ?

KDO SE LAHKO VKLJUČI V PROGRAM ?
Prioritetna skupina za vključitev v delavnice so tisti odrasli, ki imajo 10 – letno tveganje za nastanek srčno žilnih bolezni več kot 20%.
Vabljeni so vsi kadilci, ki bi želeli opustiti kajenje, odrasli s prekomerno telesno težo ali debelostjo, telesno premalo aktivni posamezniki in posamezniki z gibalnimi težavami, ljudje, ki imajo zvišan krvni tlak, zvišane vrednosti krvnega sladkorja in maščob v krvi.

V delavnice se lahko vključijo vsi, ki bi želeli kaj storiti za ohranitev svojega zdravja, za spremembo svojih navad in razvad.

KOLIKŠNA JE CENA DELAVNIC ?
Programi so za vse naštete delavnice in svetovanja brezplačni za posameznika, ker je plačnik preventivnih programov Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

KAKO SE POSAMEZNIK LAHKO VKLJUČI V PROGRAM?
V delavnice posameznika :
• Napoti osebni zdravnik po opravljenem preventivnem pregledu, ali na željo posameznika, če želi okrepiti in ohraniti svoje zdravje.

KAKO SE POSAMEZNIK PRIJAVI V DELAVNICO?
• Splošni zdravnik odda napotitev v Zdravstveno vzgojni center, posameznik pa dobi pismeno vabilo na dom z vsemi potrebnimi informacijami.
• Lahko se posamezniki prijavijo tudi sami po telefonu ali po e-pošti, bodisi za vključitev v delavnico ali za individualno svetovanje na
• tel. 04 / 5868 182
• e-naslov : ksenija.noc@zd-jesenice.si


Veseli bomo vašega obiska v našem Zdravstveno vzgojnem centru.

Program SVIT

V Zdravstveno vzgojnem centru posamezniki lahko dobijo tudi informacijo o nacionalnem preventivnem programu SVIT – zgodnjem odkrivanju predrakavih in rakavih sprememb na debelem črevesu in danki.
Program sta omogočila Ministrstvo za zdravje  Republike Slovenije in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Udeležba je za vse zavarovance z urejenim obveznim zdravstveni zavarovanjem brezplačna.
Vabila v program bodo prejele osebe obeh spolov, ki so stare med 50 – 69 let.

Zgodnje odkrivanje bolezni je ključ do ozdravitve, zato je zelo pomembno, da vsi povabljeni v program sodelujejo.

                      KAKO SE VKLJUČITI V PROGRAM SVIT?
1. Ko posameznik dobi vabilo, poda pisno izjavo za sodelovanje
2. Iz centralne enote Programa SVIT po pošti prejme dva kompleta za odkrivanje prekrite krvavitve v blatu.
3. Ob dveh zaporednih odvajanjih posameznik odvzame dva vzorca blata
4. V zaprtih kompletih ju po pošti pošlje na naslov, ki je že napisan v priloženi kuverti
5. O izvidu laboratorijske preiskave posameznik dobi pisno obvestilo

Če je izvid preiskave negativen, pomeni, da v vzorcih blata laboratorijska preiskava ni zasledila krvi, tako, da zelo verjetno ni prisotna bolezen, na kontrolno preiskavo bodo posamezniki z negativnim izvidom, povabili  zopet čez 2 leti – do starosti 69 let.  
Če pa je izvid preiskave pozitiven, pomeni, da so v vzorcih blata pri preiskavi našli prekrito krvavitev. Pozitiven izvid še ne pomeni raka na debelem črevesu ali danki, za končno diagnozo bodo posamezniki s pozitivnim izvidom povabljeni na kolonoskopijo, kjer bodo strokovno določili spremembe v črevesu
( polipi se lahko sčasoma spremenijo v rakasto tvorbo), jih odstranili in pregledali.

Strokovno kakovost programa SVIT nadzira programski svet, ki ga sestavljajo priznani specialisti, nosilec programa pa je CINDI Slovenija.
Kontaktna točka SVIT v ZD Jesenice je v II. nadstropju, kabinet zdravstvene vzgoje. Informacije so vsak torek in četrtek med 7. in 8. uro zjutraj.

Svoje zdravje vzemite v svoje roke in se odzovite povabilu!
 

 
ordinacijski časi zdravnikov
Ordinacijski časi
zdravnikov

uporabniško ime :

geslo :

 

poganja : gCMS v.2.91, izvedba G-Server d.o.o. ©2006-2017, Vse pravice pridržane

Oprostite, a po veljavni zakonodaji vas moramo vprašati ali soglašate z uporarabo piškotkov na naših straneh?

  Podrobne informacije