OBVESTILA IN NOVICE

Kontakt

OZG OE ZD Jesenice
Cesta M. Tita 78,
4270 Jesenice

Direktor OE: Maja Robič, dr.med., spec.druž.med.
Glavna medicinska sestra: Tjaša Čebašek, dipl.m.s., ET

Telefon: 04 5868 100
Faks: 04 5868 171
E-pošta: upravazd@zd-jesenice.si

SPOROČILO ZA JAVNOST V Zdravstvenem domu Jesenice se pripravljamo na napovedane upokojitve oz. odsotnosti zdravnikov – kaj lahko pričakujete naši pacienti?

25. oktober 2023

V Zdravstvenem domu Jesenice se pripravljamo na napovedane upokojitve oz. odsotnosti zdravnikov – kaj lahko pričakujete naši pacienti?

Predvidoma od novembra 2023 do sredine februarja 2024 se zaradi upokojitev/odhoda zdravnikov obeta problem nadomeščanja dveh splošnih ambulant. Načrtovana je reorganizacija dela s prilagojenim urnikom dela ambulant glede na kadrovske zmožnosti. V nadomeščanje bodo vključeni praktično vsi družinski zdravniki ZD Jesenice.

Dr. Benedik – Tili Bernarda odhaja v pokoj. V zadnjem času jo je nadomeščala Manca Bergant, ki pa z novembrom odhaja na specialistični izpit. Po izpitu se predvidoma ne bo vrnila v ambulanto Benedik, ampak bo v ZP Žirovnica predvidoma v marcu 2024 prevzela ambulanto dr. Golja Mojce, ki se upokoji. Na specialistični izpit odhaja tudi dr. Šemrl Lea (prevzela je ambulanto dr. Dežman, ki se je upokojila že pred časom). Dr. Šemrl se bo vrnila v maju 2024 in prevzela ambulanto.

Tudi v tem času bomo -po naših najboljših močeh- poskrbeli za vse paciente. Vzpostavljena je že administrativna ambulanta, v kateri bo poskrbljeno za izdajo receptov in druga administrativna opravila. Medicinski sestri obeh ambulant bosta triažirali paciente k različnim zdravnikom. Nadomestni zdravnik bo zadolžen za obravnavo akutnih pacientov, glede na kadrovske zmožnosti pa še en zdravnik za obravnavo vseh naročenih pacientov. Paciente prosimo, da pri naročanju terapij in napotnic podajate jasne informacije, pri prošnjah za izdajo bolniških listov pa navajate točne datume. Le uporabne informacije s točnimi podatki bodo olajšale delo timov v ambulantah in omogočile ustrezno obravnavo zdravstvenega stanja. V primeru nujnih stanj pokličete ambulanto NMP oz. številko 112.

Zagotavljanje primarne zdravstvene oskrbe je naša naloga, zato si bomo prizadevali, da zagotovimo čim bolj nemoteno zdravstveno varstvo naših občanov. Ob tem vas prosimo za sodelovanje in razumevanje nastale situacije. Vodstvo Zdravstvenega doma Jesenice se skupaj z občinami ustanoviteljicami že dlje časa trudi najti dolgoročno rešitev. Aktivno že ves čas iščemo nove sodelavce. Prizadevamo si, da bi pridobili vsaj enega dodatnega zdravnika, saj ga nedvomno nujno potrebujemo.

« nazaj na seznam