OBVESTILA IN NOVICE

Kontakt

OZG OE ZD Jesenice
Cesta M. Tita 78,
4270 Jesenice

Direktor OE: Maja Robič, dr.med., spec.druž.med.
Glavna medicinska sestra: Tjaša Čebašek, dipl.m.s., ET

Telefon: 04 5868 100
Faks: 04 5868 171
E-pošta: upravazd@zd-jesenice.si

Sodelovali smo na Kariernem sejmu FZAB Jesenice

3. oktober 2023

Osnovno zdravstvo Gorenjske se je odzvalo povabilu k sodelovanju na Kariernem sejmu Fakultete za zdravstvo Angele Boškin Jesenice.

Na prvi študijski dan smo študentom predstavili naše delo, dejavnosti ter možnosti za sodelovanje. 

Študentom smo predstavili organizacijo Osnovnega zdravstva Gorenjske, kjer so združeni gorenjski zdravstveni domovi Kranj, Škofja Loka, Tržič, Radovljica, Bled- Bohinj ter Jesenice, tako da imajo študentje možnost opravljati praktični del pouka v različnih dejavnostih in lokalnih okoljih.
Tjaša Čebašek, glavna sestra ZD Jesenice, in Nevenka Vrhovnik, koordinatorica študentov ZD Jesenice, sta predstavili delovanje zdravstvenega doma. V zdravstvenem domu poteka več dejavnosti, tako se študentje lahko spoznajo z delom v različnih ambulantah ter preventivo. Patronažna in reševalna služba sta tesno povezani z lokalno skupnostjo. Študentom fizioterapije omogočamo vaje in kasneje pripravništvo v fizioterapevtski dejavnosti.

Študentom zdravstvene nege in fizioterapevtom omogočamo Zdravstveni domovi poleg praktičnega usposabljanja tudi kadrovske štipendije, študentsko delo in pripravništvo. Ob zaključku študija nudimo različne možnosti zaposlitve in nadaljnji karierni razvoj.

« nazaj na seznam