OBVESTILA IN NOVICE

Kontakt

OZG OE ZD Jesenice
Cesta M. Tita 78,
4270 Jesenice

Direktor OE: Maja Robič, dr.med., spec.druž.med.
Glavna medicinska sestra: Tjaša Čebašek, dipl.m.s., ET

Telefon: 04 5868 100
Faks: 04 5868 171
E-pošta: upravazd@zd-jesenice.si

REZULTATI ANKETE O ZADOVOLJSTVU UPORABNIKOV ZDRAVSTVENIH STORITEV - 1. del

10. oktober 2023

Čas izvedbe ankete: 24.7.2023 – 3.10.2023 v spletni obliki dostopna na spletni strani, v tiskani obliki pa v ambulantah družinske medicine ZD Jesenice.

Anketa (N=152) je bila namenjena spremljanju, kako spremembe občutijo uporabniki zdravstvenih storitev v ZD Jesenice.
Rezultati kažejo, da je velika večina anketiranih prepoznala novosti. Z uvedbo zdravstveno administrativnega centra (ZAC) so anketirani večinoma zadovoljni.*

*Zdravstvena administratorka prevzame klic, namenjen v ambulanto, zabeleži se vsebina klica, medicinska sestra vrne klic.

Po mnenju anketirancev, ki so izpolnili anketo, se v ZAC na telefonski klic odzovejo hitro oz. jim je klic vrnjen (63%). Velika večina meni, da je
zdravstvena administratorka razumljiva in prijazna.


Več kot polovica (58%) anketirancev meni, da je dostopnost ambulante z uvedbo ZAC lažja in odzivnost ambulante hitrejša, medtem ko je dostopnost zdravnika slabše ocenjena (kar je na nek način logično, saj je potrebno najprej govoriti z zdravstveno administratorko, potem z medicinsko sestro in na koncu šele prideš do zdravnika).

Anketiranci so ocenjevali različne oblike dostopnosti. Tisti, ki storitev poznajo, so zelo zadovoljni z uvedbo analognega načina komunikacije preko poštnih nabiralnikov in možnostjo prevzema napotnic, naročilnic in ostalih izvidov na informacijah Zdravstvenega doma. Aplikacija DoZdravnika, ki predstavlja možnost elektronske komunikacije, še vedno ni zaživela v vsej svoji polnosti kot bi si želeli in je pričakovano dobila tudi nekoliko nižjo oceno.

Oblika dostopnosti Povprečna ocena na lestvici 1-5
Informator 4,5
Metoda vrnjenega klica 4,3
Poštni nabiralnik 4,2
DoZdravnika 3,9
Zdravstveno administrativni center 3,6

Izkušnja z uvedbo zdravstvene administratorke v proces dela v ambulantah splošne medicine je večinoma pozitivna pridobitev, sproža pa očitno mešane občutke. Manjši del anketiranih rešitev zavrača oziroma se ne morejo opredeliti, kar se odraža na nižji skupni oceni 3,6. Metodo vrnjenega klica, ki je sicer predhodno vezana na zdravstveno administrativni center, anketirani ocenijo z visoko povprečno oceno 4,3.

Veseli smo, da so anketirani prepoznali obravnavo po posameznih ambulantah z zelo visokim zadovoljstvom, kar za nas predstavlja potrditev, da so naše obravnave izvedene strokovno in kakovostno.Anketirani ocenjujejo, da so zaposleni prijazni, spoštljivi in dostopni, zdravstveno osebje spoštuje zasebnost pacientov.
69% anketiranih bi zdravstveno osebje, ki jih je obravnavalo, priporočilo tudi drugim.

Velika večina sodelujočih v anketi je naklonjena digitalnim spremembam in prepoznava ZD Jesenice kot inovativen.

Hvala vsem, ki ste izrazili svoje mnenje. Mnenje pacientov nam pomeni veliko, predvsem si želimo slišati vaše mnenje. Zanima nas, s čim ste bili zadovoljni, kaj vas je zmotilo in kakšne so bile vaše izkušnje v povezavi z zdravstveno obravnavo. Anketa, ki ste jo izpolnili, sistem beleženja pohval in pritožb ter anketa o zadovoljstvu zaposlenih so ključni kazalniki, na katerih gradimo pot k skupnemu cilju, partnerskem odnosu in kjer zadovoljni zaposleni, varno in kakovostno skrbijo za zadovoljne paciente.

« nazaj na seznam