OBVESTILA IN NOVICE

Kontakt

OZG OE ZD Jesenice
Cesta M. Tita 78,
4270 Jesenice

Direktor OE: Maja Robič, dr.med., spec.druž.med.
Glavna medicinska sestra: Tjaša Čebašek, dipl.m.s., ET

Telefon: 04 5868 100
Faks: 04 5868 171
E-pošta: upravazd@zd-jesenice.si

DRŽAVLJANI UKRAJINE BREZPLAČNO DO NUJNE ZDRAVSTVENE OSKRBE

25. marec 2022

Državljani Ukrajine (bodisi kot prosilci za mednarodno zaščito ali ostali, ki so zaradi vojnih razmer vstopili v Slovenijo in ne prosijo za azil) so upravičeni do nujnega zdravstvenega varstva, ki obsega nujno medicinsko pomoč, nujne reševalne prevoze, nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene in zobozdravstvene storitve in drugo zdravstveno oskrbo (nujna zdravila) po odločitvi lečečega zdravnika. Zdravstveno varstvo žensk vključuje tudi oskrbo v nosečnosti in ob porodu. Prav tako so do zdravstvene oskrbe upravičeni otroci in mladostniki.

Vsi upravičenci bodo zdravila in druge predpisane stvari prejeli na belem receptu. Državljan Ukrajine ali njegov zastopnik bo tako v lekarni predložil bel recept, na vpogled pa bo pokazal izkaznico prosilca za mednarodno zaščito. Tisti državljani Ukrajine, ki ne bodo zaprosili za azil pa z belim receptom v lekarni predložijo kopijo potnega lista ali drug identifikacijski dokument (npr. prijavo v evidenco gostov).

Plačnik zdravstvenih storitev in predpisanih zdravil je Ministrstvo za zdravje.

« nazaj na seznam