NAŠE DEJAVNOSTI

PNEVMOLOŠKO ALERGOLOŠKA AMBULANTA

OBVESTILO
Ambulanta bo zaprta v petek 31.5.2024.


---
Ambulanto vodi prim. Saša Letonja, dr.med. specialist internist

ORDINACIJSKI ČAS
Ponedeljek 12:30 - 19:30
Torek 06:30 - 13:30
Sreda 06:30 - 13:30
Četrtek 06:30 - 13:30
Petek 06:30 - 13:30

NAČINI NAROČANJA
POOBLAŠČENE OSEBE za naročanje: Andreja DEŽMAN in Darinka LIVRIN
  • PO POŠTI: Naročanje poteka na osnovi eNAPOTNICE, ki jo izda zdravnik. NAPOTNICO se mora izvajalcu predložiti v zakonsko določenem roku po izdaji le-tega: V 5 dneh, če je označena stopnja nujnosti ZELO HITRO in v 14 dneh za stopnji nujnosti HITRO in REDNO; Termin določimo na podlagi predložene originalne napotne listine in glede na določeno stopnjo nujnosti ter upoštevajoč datum in čas prejema napotne listine. Če NAPOTNICO pošljete po pošti boste prejeli pisno obvestilo o določenem/dogovorjenem terminu. Zaradi možnosti vzpostavitve stika v zvezi z načrtovano izvedbo storitve vas prosimo, da na napotnico navedete vsaj en kontaktni podatek-telefonsko številko ali elektronski naslov.
  • OSEBNO - v ordinacijskem času ambulante s potrdilom o izdani eNapotnici
  • TELEFONSKO - 04 / 5868 138 ali 04 / 5868 195 dopoldan od 7:00 do 8:00 in od 12:00 do 13:00; popoldan od 12:00 do 14:00
  • ELEKTRONSKO NAROČANJE: preko spletne strani https://narocanje.ezdrav.si/ ali na andreja.dezman@zd-jesenice.si 
ODPOVED ALI PRESTAVITEV TERMINA
Termin se lahko odpove ali prestavi najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve. To velja le enkrat v okviru iste napotitve in samo v primeru stopnje nujnosti hitro in redno. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, ki jih navajata Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Pravilnik).V tem primeru mora pacient razlog za odpoved termina podati v pisni obliki. Po poteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov.
Če pacient na termin ne pride, če termina ne odpove ali se ne prenaroči v skladu s prejšnjim odstavkom, se ga v 24 urah črta iz čakalnega seznama. Napotnica preneha veljati.

ČAKALNE DOBE - na spletni strani https://cakalnedobe.ezdrav.si/

Zaradi narave dela se določene preiskave ne opravljajo vsak dan, zato svetujemo pacientom, da za termin pregleda pošljejo napotnico po pošti ali se oglasijo osebno.

OPOZORILO
V kolikor ste naročeni na alergološko testiranje, antihistaminikov (Aerius, Xyzal, Claritine, Telfast, Letizen...) vsaj teden dni pred pregledom pri nas ne smete jemati!

TESTIRANJA ZA ZDRAVILA V NAŠI AMBULANTI NE OPRAVLJAMO.
NAROČAMO PACIENTE STAREJŠE OD 18 LET!