NAŠE DEJAVNOSTI

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM)

Spoštovani!

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov je  v ponedeljek 24.6.2024 ZAPRT.

Z delom pričnemo v sredo 26.6.2024.

 
Hvala za razumevanje!

CDZOM ZD Jesenice


CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV 
Klinično-psihološka ambulanta:
Marjeta Horvat-Fajdiga, univ. dipl. psih., spec.klin. psih.

Psihološka ambulanta:

Irena Muhr Lampič, mag. psih., specializantka klin. psih.
Kaja Turk, mag. psih. 
Ana Vanessa Bogataj, mag. psih.
Živa Kopavnik, mag.psih.

Logopedska ambulanta:
Mojca Škofic Willewaldt, mag. prof. logopedije in surdopedagogike, specializantka klin. logopedije
Lucija Benedičič, mag. prof. logopedije in surdopedagogike (porodniški dopust)
OBVESTILO: Zaradi daljše odsotnosti logopedinje, je čakalna doba za PRVI PREGLED od 30 - 36 mesecev.

Otroška in mladinska psihiatrija:
Mojca Filiplič, dr.med., spec.otr.in mlad.psih.

Specialni pedagog:
Ines Fridrih, mag.prof.spec.in reh.ped.
Karmen Mohorič, mag.prof.spec.in reh.ped. - porodniški dopust

Socialno delo:
Martina Stojnić Smerkolj, mag. soc. del.

Urnik dela terapevtov in odsotnosti se nahajajo pod rubriko ORDINACIJSKI ČASI.

NAROČANJE
POOBLAŠČENA OSEBA ZA NAROČANJE:
Monika Tramte, dipl. m. s., Ester Škerjanc, dipl.m.s., mag.org.

TELEFONSKO NAROČANJE:
V ordinacijskem času ambulante na telefon: 04 586 81 41 ali 04 586 81 84

ELEKTRONSKO NAROČANJE:
cdzom@zd-jesenice.si

NAROČANJE PO POŠTI:

Po pošti pošljite potrdilo o izdani e-Napotnici ali veljavni delovni nalog

OSEBNO NAROČANJE: V ordinacijskem času ambulante

ČAKALNE DOBE ZA KLINIČNEGA PSIHOLOGA IN PEDOPSIHIATRA:
na spletni strani https://cakalnedobe.ezdrav.si/

NUJNA STANJA SO STVAR PSIHIATRIČNE STROKE NA TERCIARNEM NIVOJU (Bolnišnica)
v primeru nujnega stanja v rednem delovnem času (od 8. do 15. ure) se obrnite na:
- otroci in mladostniki do 15. leta – z napotnico s stopnjo nujnosti »Nujno« na Pediatrično kliniko UKC Ljubljana, Bohoričeva ulica 20;Telefonska št. 01 522 87 99
- mladostniki od 15. do 18. leta – na Center za mentalno zdravje Psihiatrične klinike Ljubljana, Grablovičeva ulica 44a, Ljubljana; telefonska št. 01 587 49 55
v primeru nujnega stanja izven rednega delovnega časa (popoldanski čas v delovnih dneh, ob vikendih in dela prostih dneh) se obrnite na:
- otroci in mladostniki do 18. leta – na Center za mentalno zdravje Psihiatrične klinike Ljubljana, Grablovičeva ulica 44a, Ljubljana.

ODPOVED ALI PRESTAVITEV TERMINA:
Termin se lahko odpove ali prestavi najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve. To velja le enkrat v okviru iste napotitve in samo v primeru stopnje nujnosti hitro in redno. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, ki jih navajata Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Pravilnik).V tem primeru mora pacient razlog za odpoved termina podati v pisni obliki. Po poteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov.
Če pacient na termin ne pride, če termina ne odpove ali se ne prenaroči v skladu s prejšnjim odstavkom, se ga v 24 urah črta iz čakalnega seznama. Napotnica preneha veljati.