ZD Jesenice

Kontakt

OZG OE ZD Jesenice
Cesta M. Tita 78,
4270 Jesenice

Direktor OE: prim.Saša Letonja, dr.med.spec. internist
V.D. Glavna medicinska sestra: Ester Škerjanc, dipl.med.sestra, mag.org.

Telefon: 04 5868 100
Faks: 04 5868 171
E-pošta: upravazd@zd-jesenice.si

Dispanzer za mentalno zdravje

TELEFON:
(04) 586 81 41 (ZD Jesenice)

Klinično-psihološka ambulanta:
-Marjeta Horvat-Fajdiga, univ.dipl.psih., spec.klin.psih. ZD Jesenice

Logopedska ambulanta:
- Alenka Železnik Lavtižar, univ.dipl.def., logoped ZD Jesenice
- Mojca Škofic, mag.prof.logopedije in surdopedagogike ZD Jesenice

Pedopsihiatrična ambulanta:
- Danijela Moškov, dr.med.spec.psihiater ZD Jesenice 

ORDINACIJSKE ČASE, VRSTE NAROČANJA IN ODSOTNOSTI BOSTE NAŠLI V RUBRIKI ZDRAVNIKI.