NAŠE DEJAVNOSTI

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

V centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov smo pripravili nekaj informacij za starše o ohranjanju duševnega zdravja otrok in mladostnikov v času karantene. Preberete si jih lahko v priloženem dokumentu.(klikni na povezavo)

Klinično-psihološka ambulanta:

Marjeta Horvat-Fajdiga, univ. dipl. psih., spec.klin.psih.

Psihološka ambulanta:

Sara Stenovec, mag. psih., specializantka klin. psih.

Irena Muhr Lampič, mag. psih.,specializantka kli.psih.

Kaja Turk, mag.psih. (porodniški dopust)

Ana Vanessa Bogataj, mag.psih.

Logopedska ambulanta:

Mojca Škofic, mag. prof. logopedije in surdopedagogike, specializantka klin. log.

Lucija Benedičič, mag. prof. logopedije in surdopedagogike

Otroška in mladinska psihiatrija:

Mojca Filiplič, dr.med., spec.otr.in mlad.psih.

Specialni pedagog:

Karmen Mohorič, mag.prof.spec.in reh.ped.

Socialno delo:

Martina Stojnić Smerkolj, mag. soc. del.


POOBLAŠČENA OSEBA ZA NAROČANJE:
Monika Tramte, dipl. m. s., Ester Škerjanc, dipl.m.s., mag.org.

TELEFONSKO NAROČANJE:

V ordinacijskem času ambulante na telefon: 04 586 81 41 ali 04 586 81 84

ELEKTRONSKO NAROČANJE:

cdzom@zd-jesenice.si

NAROČANJE PO POŠTI:


Po pošti pošljite potrdilo o izdani e-Napotnici ali veljavni delovni nalog

OSEBNO NAROČANJE: V ordinacijskem času ambulante


ČAKALNE DOBE ZA KLINIČNEGA PSIHOLOGA IN PEDOPSIHIATRA:

na spletni strani https://cakalnedobe.ezdrav.si/

ČAKALNE DOBE ZA LOGOPEDA: Za prvi pregled 18 mesecev. Vsi novi pacienti bodo zaradi odsotnosti in opravljanja specializacije naročeni k Luciji Benedičič, mag. prof. logoped. in surdoped.
 
NUJNA STANJA SO STVAR PSIHIATRIČNE STROKE NA TERCIARNEM NIVOJU (Bolnišnica)

V primeru nujnega stanja v rednem delovnem času (od 8. do 15. ure) se obrnite na spodaj navedenih naslovih:


- otroci in mladostniki do 15. leta – z napotnico s stopnjo nujnosti »Nujno« na Pediatrično kliniko UKC Ljubljana, Bohoričeva ulica 20;
- mladostniki od 15. do 18. leta – na Center za mentalno zdravje Psihiatrične klinike Ljubljana, Grablovičeva ulica 44a, Ljubljana;

V primeru nujnega stanja izven rednega delovnega časa (popoldanski čas v delovnih dneh, ob vikendih in dela prostih dneh) se obrnite na:
- otroci in mladostniki do 18. leta – na Center za mentalno zdravje Psihiatrične klinike Ljubljana, Grablovičeva ulica 44a, Ljubljana.

 Urnik dela terapevtov in odsotnosti se nahajajo pod rubriko ORDINACIJSKI ČASI.