ZD Jesenice

Dispanzer za mentalno zdravje

TELEFON:
(04) 586 81 41 (ZD Jesenice)

Klinično-psihološka ambulanta:
-Marjeta Horvat-Fajdiga, univ.dipl.psih., spec.klin.psih. ZD Jesenice

Logopedska ambulanta:
- Alenka Železnik Lavtižar, univ.dipl.def., logoped ZD Jesenice
- Mojca Škofic, mag.prof.logopedije in surdopedagogike ZD Jesenice

Pedopsihiatrična ambulanta:
- Danijela Moškov, dr.med.spec.psihiater ZD Jesenice 

POOBLAŠČENA OSEBA ZA NAROČANJE: Monika Tramte, dipl.m.s.

ELEKTRONSKO NAROČANJE: preko spletne strani https://narocanje.ezdrav.si/  ali na monika.tramte@zd-jesenice.si
NAROČANJE PO POŠTI: Po pošti pošljite potrdilo o izdani e-Napotnici
TELEFONSKO NAROČANJE: V ordinacijskem času ambulante na telefon: 04 586 81 41
OSEBNO NAROČANJE: V ordinacijskem času ambulante


ČAKALNE DOBE ZA KLINIČNEGA PSIHOLOGA IN PEDOPSIHIATRA - na spletni strani https://cakalnedobe.ezdrav.si/ORDINACIJSKE ČASE, VRSTE NAROČANJA IN ODSOTNOSTI BOSTE NAŠLI V RUBRIKI ZDRAVNIKI.