ZD Jesenice

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

V centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov smo pripravili nekaj informacij za starše o ohranjanju duševnega zdravja otrok in mladostnikov v času karantene. Preberete si jih lahko v priloženem dokumentu.(klikni na povezavo)

Klinično-psihološka ambulanta:

Marjeta Horvat-Fajdiga, univ. dipl. psih., spec.klin.psih.

Psihološka ambulanta:

Sara Stenovec, mag. psih., specializantka klin. psih.

Irena Muhr Lampič, mag. psih.

Logopedska ambulanta:

Mojca Škofic, mag. prof. logopedije in surdopedagogike, specializantka klin. log.

Lucija Benedičič, mag. prof. logopedije in surdopedagogike

Otroška in mladinska psihiatrija:

Mojca Filiplič, dr.med., spec.otr.in mlad.psih.

Specialni pedagog:

Karmen Mohorič, mag.prof.spec.inreh.ped.

Socialno delo:

Martina Stojnić, mag. soc. del.


POOBLAŠČENA OSEBA ZA NAROČANJE:
Monika Tramte, dipl. m. s.
TELEFON:  
(04) 586 81 41

ELEKTRONSKO NAROČANJE:

monika.tramte@zd-jesenice.si


NAROČANJE PO POŠTI:

Po pošti pošljite potrdilo o izdani e-Napotnici ali veljavni delovni nalog


TELEFONSKO NAROČANJE:

V ordinacijskem času ambulante na telefon: 04 586 81 41


OSEBNO NAROČANJE:
V ordinacijskem času ambulante


ČAKALNE DOBE ZA KLINIČNEGA PSIHOLOGA IN PEDOPSIHIATRA:

na spletni strani https://cakalnedobe.ezdrav.si/

 

ČAKALNE DOBE ZA LOGOPEDA: Za prvi pregled 365 dni. Vsi novi pacienti bodo zaradi odsotnosti in opravljanja specializacije naročeni k Luciji Benedičič, mag. prof. logoped. in surdoped.
 
 
ORDINACIJSKE ČASE, VRSTE NAROČANJA IN ODSOTNOSTI BOSTE NAŠLI V RUBRIKI ZDRAVNIKI.