NAŠE DEJAVNOSTI

PATRONAŽNO BABIŠKA SLUŽBA

Patronažno varstvo je del javnega zdravstva in sodi med storitve osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Naše delo je timsko, smo člani negovalnega in zdravstvenega tima. Patronažna medicinska sestra sodeluje in ima pomembno vlogo pri zagotavljanju preventivne in kurativne dejavnosti z izvajanjem zdravstvene nege na domu.

PREVENTIVNI PATRONAŽNI OBISKI
Patronažna medicinska sestra obravnava nosečnico, otročnico, novorojenčka, dojenčka v prvem letu starosti, otroka v drugem in tretjem letu starosti, slepe in slabovidne z dodatnimi motnjami v starosti 7 do 25 let, če so le-ti v domači oskrbi, pacienta z aktivno tuberkulozo, pacienta z mišično in živčno - mišičnim obolenjem, paraplegika, tetraplegika, pacienta z multiplo sklerozo, cerebralno paralizo, osebo z motnjami v razvoju, invalida, kroničnega bolnika in osebo, ki se ne odzove na vabilo na preventivni pregled (SVIT, DORA, ZORA).
Preventivni patronažni obisk se opravi na varovančevem domu. Patronažna medicinska sestra deluje tudi znotraj lokalne skupnosti v okviru zdravstveno – socialne problematike. Njene aktivnosti so usmerjene v preventivo in zdravstveno vzgojno izobraževanje prebivalstva.

KURATIVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
Kadar osebni ali nadomestni zdravnik ugotovi, da bolnik potrebuje izvajanje negovalnih aktivnosti zdravstvene nege na domu, izda patronažni medicinski sestri delovni nalog.

NAŠA LOKACIJA IN DELOVNI ČAS
Patronažna služba se nahaja v kletnih prostorih ZD Jesenice.
DELOVNI ČAS
DOPOLDAN PONEDELJEK - PETEK 07:00 - 15:00
SOBOTA 07:00 - 12:00
POPOLDAN PONEDELJEK - PETEK 13:00 - 20:00
  NEDELJE IN PRAZNIKI: dežurstvo po potrebi
KONTAKT

Zjutraj smo do 8. ure dosegljivi na 04/58 68 155. Dežurni telefon dopoldne je 051 338 307, popoldne pa 051 338 306

 patronaza@zd-jesenice.si (odgovarjamo v času rednih delovnih ur)

ZAPOSLENE V PATRONAŽNI SLUŽBI ZD JESENICE
  KONTAKT 
Mezek Mojca, dipl. m. s. -
vodja patronažne službe
marijamojca.mezek@zd-jesenice.si
Červinski Adriana, dipl. m. s. adriana.cervinski@zd-jesenice.si
Grošelj Darka, dipl. m. s. darka.groselj@zd-jesenice.si
Jazbec Mojca, dipl. m. s. mojca.jazbec@zd-jesenice.si
Kejžar Saša, vms  sasa.kejzar@zd-jesenice.si
Lavtižar Špela, dipl. m. s. spela.lavtizar@zd-jesenice.si
Mrak Maja, dipl. m. s. maja.mrak@zd-jesenice.si
Petrovičič Mateja, dipl. m. s. mateja.petrovcic@zd-jesenice.si
Sušnik Veronika, dipl. m. s. veronika.susnik@zd-jesenice.si
Štros Petra, dipl. m. s. petra.stros@zd-jesenice.si
Vilman Mateja, dipl. m. s. mateja.vilman@zd-jesenice.si
Zaletelj Bernarda, dipl. m. s.  bernarda.zaletelj@zd-jesenice.si

KORISTNE PUBLIKACIJE, POVEZAVE IN ANKETNI VPRAŠALNIKI
   


   


       Koristne informacije najdete tudi na spletnih straneh in  

VESELI BOMO VAŠEGA SODELOVANJA V NAŠI ANKETI


IN TUDI V ANKETI NIJZ Moje počutje