ZD Jesenice

Patronažno, babiška služba

PATRONAŽNA IN BABIŠKA SLUŽBA 

Patronažno varstvo je del javnega zdravstva in sodi med storitve osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Dejavnost izvajamo na varovančevem / bolnikovem domu, lahko tudi v zdravstvenem domu ali v lokalni skupnosti. Naše delo je timsko, kajti smo člani negovalnega in zdravstvenega tima.

Delovni čas dopoldan( ponedeljek – petek ) od 7.00 do 15.00, sobota  od 7.00 do 12.00 ure
delovni čas popoldan (ponedeljek - petek ) od 13.00 do 20.00 ure

Zjutraj do 8. ure smo dosegljivi na telefonski številki  04 5868 155

Na e-pošto odgovarjamo v času rednih delovnih ur.

Dežurna telefonska številka v dopoldanskem času je  051 338 307 in v popoldanskem 051 338 306.

 V naši enoti so zaposlene diplomirane medicinske sestre in babica. Vodja enote je Mojca Mezek, dipl.m.s.

 
ZAPOSLENE V PATRONAŽNI SLUŽBI:

Mezek Mojca             dipl.m.s.  - Vodja patronažne službe    marijamojca.mezek@zd-jesenice.si                        
Grošelj Darka           dipl. m.s.                                           darka.groselj@zd-jesenice.si 
Kladnik Sonja           med. sestra- babica                            sonja.kladnik@zd-jesenice.si 
Zaletelj Bernarda      dipl. m. s.                                          bernarda.zaletelj@zd-jesenice.si 
Kejžar Saša              VMS                                                  sasa.kejzar@zd-jesenice.si
Mrak Maja                dipl.m. s.                                           maja.mrak@zd-jesenice.si  
Lavtižar Špela           dipl.m.s.                                            spela.lavtizar@zd-jesenice.si 
Jazbec Mojca             dipl.m.s.                                           mojca.jazbec@zd-jesenice.si                                           
Štros Petra                dipl.m.s.                                           petra.stros@zd-jesenice.si 
Nuždić Snežana         dipl.m.s.                                           snezana.nuzdic@zd-jesenice.si 
Vilman Mateja           dipl.m.s                                            mateja.vilman@zd-jesenice.si
Veronika Vogelnik      dipl.m.s.                                           veronika.vogelnik@zd-jesenice.si