NAŠE DEJAVNOSTI

PATRONAŽNO BABIŠKA SLUŽBA

Patronažno varstvo je del javnega zdravstva in sodi med storitve osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Naše delo je timsko, smo člani negovalnega in zdravstvenega tima. Patronažna medicinska sestra sodeluje in ima pomembno vlogo pri zagotavljanju preventivne in kurativne dejavnosti z izvajanjem zdravstvene nege na domu.

PREVENTIVNI PATRONAŽNI OBISKI
Patronažna medicinska sestra obravnava nosečnico, otročnico, novorojenčka, dojenčka v prvem letu starosti, otroka v drugem in tretjem letu starosti, slepe in slabovidne z dodatnimi motnjami v starosti 7 do 25 let, če so le ti v domači oskrbi, pacienta z aktivno tuberkulozo, pacienta z mišično in živčno - mišičnim obolenjem, paraplegika, tetraplegika, pacienta z multiplo sklerozo, cerebralno paralizo, osebo z motnjami v razvoju, invalida, kroničnega bolnika in osebo, ki se ne odzove na vabilo na preventivni pregled (SVIT, DORA, ZORA).
Preventivni patronažni obisk se opravi na varovančevem domu. Patronažna medicinska sestra deluje tudi znotraj lokalne skupnosti v okviru zdravstveno – socialne problematike. Njene aktivnosti so usmerjene v preventivo in zdravstveno vzgojno izobraževanje prebivalstva.

KURATIVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
Kadar osebni ali nadomestni zdravnik ugotovi, da bolnik potrebuje izvajanje negovalnih aktivnosti zdravstvene nege na domu, izda patronažni medicinski sestri delovni nalog.

NAŠA LOKACIJA IN DELOVNI ČAS
Patronažna enota se nahaja v kletnih prostorih ZD Jesenice.
Delovni čas DOPOLDAN je od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure, ob sobotah pa od 7. do 12. ure.
Delovni čas POPOLDAN je od ponedeljka do petka od 13. do 20. ure.
Ob nedeljah in praznikih izvajamo dežurstvo po potrebi.

Zjutraj smo do 8. ure dosegljivi na 04/58 68 155. Dežurni telefon dopoldne je 051 338 307, popoldan pa 051 338 306.
Na elektronski naslov patronaza@zd-jesenice.si odgovarjamo v času rednih delovnih ur.

ZAPOSLENE V PATRONAŽNI SLUŽBI ZD JESENICE:

Mezek Mojca, dipl.m.s. - Vodja patronažne službe marijamojca.mezek@zd-jesenice.si 
Grošelj Darka, dipl.m.s. darka.groselj@zd-jesenice.si
Zaletelj Bernarda, dipl.m.s. bernarda.zaletelj@zd-jesenice.si 
Kejžar Saša, vms sasa.kejzar@zd-jesenice.si
Mrak Maja, dipl.m.s. maja.mrak@zd-jesenice.si 
Lavtižar Špela, dipl.m.s. spela.lavtizar@zd-jesenice.si 
Jazbec Mojca, dipl.m.s. mojca.jazbec@zd-jesenice.si
Štros Petra, dipl.m.s. petra.stros@zd-jesenice.si
Vilman Mateja, dipl.m.s mateja.vilman@zd-jesenice.si
Veronika Sušnik, dipl.m.s. veronika.sušnik@zd-jesenice.si
Petrovičič Mateja, dipl.m.s. mateja.petrovcic@zd-jesenice.si
Červinski Adriana, dipl.m.s. adriana.cervinski@zd-jesenice.si


KORISTNE PUBLIKACIJE, POVEZAVE IN ANKETNI VPRAŠALNIKI

ČUDEŽ ROJSTVA

OBDOBJE MATERE PO PORODU - SLOVENŠČINA
OBDOBJE MATERE PO PORODU - ALBANŠČINA
OBDOBJE NOVOROJENČKA
NEGA NOVOROJENČKOVEGA POPKA - NAVODILA ZA STARŠE - SLOVENŠČINA
NEGA NOVOROJENČKOVEGA POPKA - NAVODILA ZA STARŠE - ALBANŠČINA
PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA NEGA

Koristne informacije najdete tudi na spletnih straneh
https://www.nijz.si/sl
https://zdaj.net/

Zadovoljstvo otročnice z obiskom patronažne medicinske sestre 
Anketni vprašalnik: https://www.1ka.si/a/232810
Moje počutje:
https://anketa.nijz.si/mojepocutje