ZD Jesenice

Kontakt

OZG OE ZD Jesenice
Cesta M. Tita 78,
4270 Jesenice

Direktor OE: prim.Saša Letonja, dr.med.spec. internist
V.D. Glavna medicinska sestra: Ester Škerjanc, dipl.med.sestra, mag.org.

Telefon: 04 5868 100
Faks: 04 5868 171
E-pošta: upravazd@zd-jesenice.si

Patronažno, babiška služba

PATRONAŽNA IN BABIŠKA SLUŽBA 

Patronažno varstvo je del javnega zdravstva in sodi med storitve osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Dejavnost izvajamo na varovančevem / bolnikovem domu, lahko tudi v zdravstvenem domu ali v lokalni skupnosti. Naše delo je timsko, kajti smo člani negovalnega in zdravstvenega tima.

Delovni čas dopoldan( ponedeljek – petek ) od 7.00 do 15.00, sobota  od 7.00 do 12.00 ure
delovni čas popoldan (ponedeljek - petek ) od 13.00 do 20.00 ure

Zjutraj do 8. ure smo dosegljivi na telefonski številki  04 5868 155 ali 04 5868 188.

Na e-pošto odgovarjamo v času rednih delovnih ur.

Dežurna telefonska številka v dopoldanskem času je  051 338 307 in v popoldanskem 051 338 306.

 V naši enoti so zaposlene diplomirane medicinske sestre in babica. Vodja enote je Mojca Mezek, dipl.m.s.

 
ZAPOSLENE V PATRONAŽNI SLUŽBI:

Mezek Mojca             dipl.m.s.  - Vodja patronažne službe    mezek.mojca@zd-jesenice.si                        
Grošelj Darka           dipl. m.s.                                           darka.groselj@zd-jesenice.si  
Kladnik Sonja           med. sestra- babica                            sonja.kladnik@zd-jesenice.si  
Zaletelj Bernarda      dipl. m. s.                                          bernarda.zaletelj@zd-jesenice.si  
Kejžar Saša              VMS                                                  sasa.kejzar@zd-jesenice.si  
Mrak Maja                dipl.m. s.                                           maja.mrak@zd-jesenice.si  
Lavtižar Špela           dipl.m.s.                                            spela.lavtizar@zd-jesenice.si  
Jazbec Mojca             dipl.m.s.                                           mojca.jazbec@zd-jesenice.si                                           
Štros Petra                dipl.m.s.                                           petra.stros@zd-jesenice.si  
Nuždić Snežana         dipl.m.s.                                            snezana.nuzdic@zd-jesenice.si  
Mihevc Jožica            dipl.m.s                                             jozica.mihevc@zd-jesenice.si