ZD Jesenice

Patronažno varstvo je del javnega zdravstva in sodi med storitve osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Naše delo je timsko, kajti smo člani negovalnega in zdravstvenega tima.

Patronažna medicinska sestra sodeluje in ima pomembno vlogo pri zagotavljanju:

preventivne zdravstvene dejavnosti
kurativne zdravstvene dejavnosti z izvajanjem zdravstvene nege na domu


PREVENTIVNI PATRONAŽNI OBISKI

Patronažna medicinska sestra obravnava nosečnico, otročnico, novorojenčka, dojenčka v prvem letu starosti, otroka v drugem in tretjem letu starosti, slepe in slabovidne z dodatnimi motnjami v starosti 7 do 25 let, če so le ti v domači oskrbi, pacienta z aktivno tuberkulozo, pacienta z mišično in živčno - mišičnim obolenjem, paraplegika, tetraplegika, pacienta z multiplo sklerozo, cerebralno paralizo, osebo z motnjami v razvoju, invalida, kroničnega bolnika in osebo, ki se ne odzove na vabilo na preventivni pregled (SVIT, DORA, ZORA)

Preventivni patronažni obisk patronažna medicinska sestra opravi na varovančevem domu.

Patronažna medicinska sestra deluje tudi znotraj lokalne skupnosti v okviru zdravstveno – socialne problematike. Njene aktivnosti so usmerjene v preventivo in zdravstveno vzgojno izobraževanje prebivalstva.KURATIVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Kadar osebni ali nadomestni zdravnik ugotovi, da bolnik potrebuje izvajanje negovalnih aktivnosti zdravstvene nege na domu, izda patronažni medicinski sestri delovni nalog.