Razvojna ambulanta

  Kontakt

  OZG OE ZD Jesenice
  Cesta M. Tita 78,
  4270 Jesenice

  Direktor OE: prim.Saša Letonja, dr.med.spec. internist
  V.D. Glavna medicinska sestra: Ester Škerjanc, dipl.med.sestra, mag.org.

  Telefon: 04 5868 100
  Faks: 04 5868 171
  E-pošta: upravazd@zd-jesenice.si

  Razvojna ambulanta

  RAZVOJNE AMBULANTE  NA GORENJSKEM

  • RAZVOJNA AMBULANTA KRANJ
  • RAZVOJNA AMBULANTA JESENICE
  • RAZVOJNA AMBULANTA RADOVLJICA
  • RAZVOJNA AMBULANTA ŠKOFJA LOKA

  RAZVOJNA MEDICINA

   Razvojna medicina je medicinska veda, ki raziskuje, proučuje in ocenjuje človekov razvoj od  spočetja do smrti. Ugotavlja odklone od običajnega razvoja, ugotavlja vzroke zanje, jih skuša preprečevati in vplivati na kakovost razvoja s posebnimi pristopi razvojno-terapevtske obravnave.   

  Razvoj je celosten, neprekinjen proces posameznika, ki se odraža v značilnem vedenju razvojnih obdobij/preobrazb posamezne osebe. Vsako človekovo razvojno obdobje ima svoje značilne posebnosti, ki zahtevajo specifičen diagnostičen in terapevtski pristop.  

  Razvojna medicina deluje po interdisciplinarnem načelu, ki temelji na enakem poznavanju in razumevanju razvoja in na prepletanju diagnostično-terapevstkih pristopov različnih specialnosti za skupni terapevtski cilj : izkoristiti človekove sposobnosti, da se na razvojno motnjo prilagodi, izboljšati kakovost njegovega  razvoja in mu omogočiti kakovost življenja, soudeležbo in sodelovanje v njegovi ožji in širši skupnosti.  

  Razvojna medicina pristopa k človeku s stališča njegovega stalnega sodelovanja z okoljem in vključuje v svoj diagnostično-terapevtski pristop celo družino in širše dejavnike okolja(vrtec, šola, delovno okolje, civilno družbo).

  Razvojno  medicino izvajajo specializirani strokovnjaki medicinskih strok  v različnih Razvojnih ambulantah:

  • Razvojna pediatrična ambulanta
  • Razvojna ortopedska ambulanta
  • Razvojna nevrološka ambulanta
  • Razvojna psihiatrična ambulanta
  • Razvojna psihološka ambulanta
  • RNO nevrofizioterapija
  • RNO delovna terapija
  • RNO govorna terapija


  Naši sodelavci:

  • Razvojni oddelek vrtca Mojca, Nikole Tesle 2, 4000  Kranj, ro-mojca.kr@guest.arnes.si
  • Sonček, Gorenjsko društvo za cerebralno paralizo, Bleiweisova cesta 30, 4000 Kranj,soncek.gdcp@gmail.com
  • Sožitje – Društvo Kranj, http://www.sozitje.si/