ZD Jesenice

Seznam preiskav

ZAGOTAVLJANJE KVALITETE REZULTATOV

ANALITSKA FAZA laboratorijskega dela je z razvojem tehnologije in računalništva postala avtomatizirana in zanesljiva. V laboratoriju smo opemljeni s sodobnimi analizatorji in z laboratorijskim informacijskim sistemom, ki omogoča elektronski prenos laboratorijskih naročil iz ambulant do analizatorjev in prenos pregledanih rezultatov do zdravnikov.

V laboratoriju je vzpostavljen sistem notranjega nadzora in zunanje ocene kakovosti rezultatov. Laboratorij je vključen v Slovensko nacionalno shemo za zunanjo oceno kakovosti (SNEQAS) in v mednarodno oceno kakovosti DGKL (Deutsche Vereinte Gesellschaft fur Klinische Chemie und Laboratoriumsmrdizin). Rezultati kontrol kažejo primerljivost rezultatov laboratorijskih analiz na državnem in mednarodnem nivoju in zagotavljajo ustrezno zaupanje v izdane izvide.