ZD Jesenice

Sprejem v laboratorij

Če vas v laboratorij napoti zdravnik, pri okencu za sprejem v laboratorij oddajte:

ZDRAVSTVENO KARTICO ali LABORATORIJSKO NAROČILNICO Za preiskave se lahko tudi kot SAMOPLAČNIK dogovorite v laboratoriju

Administrator vnese vaše podatke v laboratorijski informacijski sistem (LIS) in natisnejo se nalepke s črtnimi kodami, s katerimi označimo vzorce. Vsi analizatorji so povezani z laboratorijskim informacijskim sistemom in opremljeni s čitalci črtnih kod. Naročila za izvedbo preiskav se preko prepoznavanja črtne kode prenesejo iz LIS-a na analizator, rezultati pa z analizatorja nazaj v LIS. Laboratorijski delavci rezultate pregledajo, po potrebi ponovijo analize in izvedejo dodatne kontrolne postopke.