ZD Jesenice

Pritožbe in pohvale

Pohvale nas bodo motivirale, iz kritik se bomo učili.

Sprejemamo pisne in ustne pritožbe. Objektivne napake bomo skušali odpraviti in tako izboljšati kakovost naših uslug.