ZD Jesenice

Pritožbe in pohvale

Pohvale nas bodo motivirale, iz kritik se bomo učili.

Sprejemamo pisne in ustne pritožbe. Objektivne napake bomo skušali odpraviti in tako izboljšati kakovost naših uslug.

Obvestilo pacientom o možnih načinih za vložitev pritožbe in vlogo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic, najde na spletni strani ZD Jesenice - Pritožbe, pohvale, pobude.