NAŠE DEJAVNOSTI

ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER (ZVC) - PREVENTIVNI PROGRAMI

                                                                                       
Ažurne informacije najdete tudi na podstrani Dogodki in obvestila.
FACEBOOK stran

Področje delovanja:


·       Programi svetovanja za zdravje za odrasle - Zdravstveno vzgojne delavnice, program Skupaj za zdravje
        
·      Vzgoja za zdravje predšolskih in šolskih otrok

·      Vzgoja za zdravo starševstvo - priprava na porod in starševstvo

·       Delo v lokalnih skupnostih, društvih

·       Organizacija predavanj in delavnic v okviru promocije zdravja

·       Aktivna skrb za doseganje najvišje možne ravni zdravja lokalne skupnosti in zmanjševanja neenakosti v zdravju

·       Sodelovanje z lokalnimi mediji

·       SVIT-ova podpora

·       Programirana zobozdravstvena vzgoja predšolskih, šolskih otrok in mladine

PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU- AKTIVNOSTI ZA DELOVNE ORGANIZACIJE

PROGRAM SVETOVANJA ZA ZDRAVJE ZA ODRASLE 
Temeljne obravnave - KRATKE DELAVNICE

Življenjski slog
Ali sem fit (Preizkus hoje na 2km ali 6 minutni test hoje ali 2 minuti dviganje kolen na mestu)
Dejavniki tveganja
Tehnike sproščanja

Poglobljene obravnave- DOLGE DELAVNICE (POTREBNA NAPOTITEV S STRANI OSEBNEGA ZDRAVNIKA ALI REFERENČNE MEDICINSKE SESTRE)

Zdrava prehrana - ZDRAVO JEM (4 srečanja in individualno svetovanje)
Telesna dejavnost - GIBAM SE (14 srečanj)
Zdravo hujšanje(16 srečanj skupine, 16 srečanj telesne dejavnosti)
S sladkorno boleznijo skozi življenje (5 srečanj)
Podpora pri spoprijemanju z depresijo (4 srečanja)
Podpora pri spoprijemanju s tesnobo (4 srečanja)
Spoprijemanje s stresom (4 srečanja)- NI POTREBNA NAPOTNICA!
Opuščanje kajenja - skupinsko (6 srečanj)- NI POTREBNA NAPOTNICA!
Opuščanje kajenja - individualno (6 srečanj oz. po potrebi)- NI POTREBNA NAPOTNICA!
Za več informacij in možnosti vključitev v posamezno delavnico ali individualni razgovor ste vabljeni, da nam pošljete e-pošto, naslovi so pod tabelo.


VIR: NIJZ

Kontaktne osebe :
·       Ksenija Noč, dipl. m. s.:               ksenija.noc@zd-jesenice.si , vodja ZVC, telefon 04/5868 158 
·       Nevenka Vrhovnik, dipl. m. s.:      nevenka.vrhovnik@zd-jesenice.si           
·       Stella Pintar, dipl. m. s.:               stella.pintar@zd-jesenice.si                         
·       Maja Martinjak, dipl. m. s.:           maja.martinjak@zd-jesenice.si
·       Jasna Harej, dipl. fizioterapvtka:   jasna.harej@zd-jesenice.si telefon 04/5868 182
·       Alenka Rant, univ. dipl. psih.:       alenka.rant@zd-jesenice.si telefon 04/5868 127


Zakaj potrebujemo svetovanje za zdravje?
Zdravstvena vzgoja s svetovanjem za ohranitev in krepitev zdravja je sestavni del sistema zdravstvenega varstva na primarni ravni in spada med najpomembnejše naloge in oblike dela v osnovni zdravstveni dejavnosti.

Promocija zdravja je proces usposabljanja ljudi, da znajo za svoje zdravje skrbeti in biti usposobljeni za doseganje popolnega telesnega, duševnega in socialnega blagostanja in ob tem tudi sposobni za prilagajanje okolju. Dobro zdravje je podlaga za človekove fizične zmogljivosti, za njegov osebni in družbeni razvoj, posledično pa tudi za poslovni uspeh delovnih kolektivov.

Če so zaposleni informirani, motivirani in osveščeni za lastno zdravje, so pri svojem delu tudi bolj uspešni, usmerjeni so k zdravju in ne več k bolezni, zato je posledično tudi veliko manj bolniških odsotnosti in manj poškodb na delovnem mestu.

Ljudje v času, ki ga živimo – čas globalizacije, potrošništva in hitrega tempa – pozabimo na svoje življenje in zapravljamo zdravje, vendar z ozaveščanjem in informacijo lahko veliko pripomoremo tudi k odličnosti poslovnih uspehov v podjetjih.

Promocija zdravja torej omogoča razvoj posameznika, tako, da ga izobrazi in mu da potrebne informacije, da bolj suvereno prevzame nadzor nad svojim zdravjem in izbiro življenjskega sloga. To pomeni, da smo ljudje za svoje zdravje moralno odgovorni.

Žal je motiv, ki nas usmerja v zdrav življenjski slog, pogosto bolezen, zato z zdravstveno vzgojo in s svetovanjem za zdravje poskušamo ljudi usmerjati in osveščati k odgovornemu ravnanju do zdravja kot vrednote.

V Zdravstveno vzgojnem centru želimo poudariti pomembnost:

• Zdrave prehrane

• Gibanja

• Vzdrževanja optimalne telesne teže

• Življenja brez razvad ( kajenje, alkohol…)

• Obvladovanje stresnih situacij (čustvena inteligenca, osebna rast, sproščanje, prepoznava izgorelosti in simptomov stresa, tesnobe, depresije).

• Vzdrževanje dobrih medsebojnih odnosov.

Kako poteka vključitev v zdravstveno vzgojne delavnice  ali individualno svetovanje ?

KDO SE LAHKO VKLJUČI V PROGRAM ?

Prioritetna skupina za vključitev v delavnice so tisti odrasli, ki imajo 10 – letno tveganje za nastanek srčno žilnih bolezni več kot 20%.

Vabljeni so vsi kadilci, ki bi želeli opustiti kajenje, odrasli s prekomerno telesno težo ali debelostjo, telesno premalo aktivni posamezniki in posamezniki z gibalnimi težavami, ljudje, ki imajo zvišan krvni tlak, zvišane vrednosti krvnega sladkorja in maščob v krvi.

V delavnice se lahko vključijo vsi, ki bi želeli kaj storiti za ohranitev svojega zdravja, za spremembo svojih navad in razvad.

V psihoedukativno delavnico Spoprijemanja s stresom se lahko vključi vsak, ki je pri sebi prepoznal preveliko količino stresa in nemoč spopadanja z njim, v delavnici Spoprijemanje s tesnobo in Spoprijemanje z depresijo pa vsak, ki se je že soočil ali se sooča s simptomi tesnobe/depresije, pa si želi poglobljene skupinske obravnave v smislu prepoznave simptomov in preprečevanja poslabšanja stanja.

KOLIKŠNA JE CENA DELAVNIC ?
Programi so za vse naštete delavnice in svetovanja  brezplačni, ker je plačnik preventivnih programov Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

KAKO SE POSAMEZNIK LAHKO VKLJUČI V PROGRAM?

V delavnice vas lahko:

·       Napoti osebni zdravnik.

·       Napoti diplomirana medicinska sestra iz referenčne ambulante po opravljenem preventivnem pregledu.

·       Na lastno željo.

KAKO SE POSAMEZNIK PRIJAVI V DELAVNICO?

Napotnice prejmemo v Zdravstveno vzgojni center, posameznik pa dobi pismeno vabilo na dom z vsemi potrebnimi informacijami.


SVITOVA PODPORA - Program SVIT

V Zdravstveno vzgojnem centru lahko posamezniki dobijo tudi informacijo o nacionalnem preventivnem programu SVIT – zgodnjem odkrivanju predrakavih in rakavih sprememb na debelem črevesu in danki.

Program sta omogočila Ministrstvo za zdravje  Republike Slovenije in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Udeležba je za vse zavarovance z urejenim obveznim zdravstveni zavarovanjem brezplačna.

Vabila v program bodo prejele osebe obeh spolov, ki so stare med 50 – 74 let. Zgodnje odkrivanje bolezni je ključ do ozdravitve, zato je zelo pomembno, da vsi povabljeni v program sodelujejo.

KAKO SE VKLJUČITI V PROGRAM SVIT?
1. Ko posameznik dobi vabilo, poda pisno izjavo za sodelovanje

2. Iz centralne enote Programa SVIT po pošti prejme dva kompleta za odkrivanje prekrite krvavitve v blatu.

3. Ob dveh zaporednih odvajanjih posameznik odvzame dva vzorca blata.

4. V zaprtih kompletih ju po pošti pošlje na naslov, ki je že napisan v priloženi kuverti.

5. O izvidu laboratorijske preiskave posameznik dobi pisno obvestilo.

Če je izvid preiskave negativen, pomeni, da v vzorcih blata laboratorijska preiskava ni zasledila krvi, tako, da zelo verjetno ni prisotna bolezen, na kontrolno preiskavo bodo posamezniki z negativnim izvidom, povabili  zopet čez 2 leti – do starosti 74 let.  

Če pa je izvid preiskave pozitiven, pomeni, da so v vzorcih blata pri preiskavi našli prekrito krvavitev. Pozitiven izvid še ne pomeni raka na debelem črevesu ali danki, za končno diagnozo bodo posamezniki s pozitivnim izvidom povabljeni na kolonoskopijo, kjer bodo strokovno določili spremembe v črevesu (polipi se lahko sčasoma spremenijo v rakasto tvorbo), jih odstranili in pregledali.

Strokovno kakovost programa SVIT nadzira programski svet, ki ga sestavljajo priznani specialisti, nosilec programa je Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Za informacije v zvezi s programom SVIT nam lahko pišete po e-pošti vsak dan v delovnem času ali pokličete na telefonsko številko 04/5868 158 ali 04/5868 100 ter pustite svojo kontaktno številko. Nazaj vas bomo poklicali v najkrajšem možnem času.
KONTAKT:
ksenija.noc@zd-jesenice.si
nevenka.vrhovnik@zd-jesenice.si
maja.martinjak@zd-jesenice.si
stella.pintar@zd-jesenice.si

Svoje zdravje vzemite v svoje roke in se odzovite povabilu!

URADNE URE ZA INDIVIDUALNE POSVETE na naši enotni telefonski številki 
04/5868 158 (pisarna ZD Jesenice)
04/5891 068 (pisarna ZP Mojstrana)


Ksenija Noč

PONEDELJEK, PETEK DOPOLDNE: 7h- 9h
TOREK POPOLDNE: 14h- 16h
Naročanje: ksenija.noc@zd-jesenice.si

Nevenka Vrhovnik
PONEDELJEK, TOREK DOPOLDNE: 7h- 8h
ČETRTEK POPOLDNE: 13h- 15h
Naročanje: nevenka.vrhovnik@zd-jesenice.si

Alenka Rant
OD TORKA DO PETKA: 7h do 10h
Naročanje: alenka.rant@zd-jesenice.si

Maja Martinjak
PONEDELJEK IN ČETRTEK: 7h- 9h
SREDA POPOLDNE: 14h- 16h
Naročanje: maja.martinjak@zd-jesenice.si

Jasna Harej
PETEK DOPOLDNE: 9h- 11h
ČETRTEK POPOLDNE: 14h- 16h
Naročanje: jasna.harej@zd-jesenice.si

Stella Pintar
PONEDELJEK, TOREK, ČETRTEK DOPOLDNE: 7h - 8h
SREDA POPOLDNE: 13h - 15h
Naročanje: stella.pintar@zd-jesenice.si