NAŠE DEJAVNOSTI

SNMP

LOKACIJA Ambulante nujne medicinske pomoči: Urgentni center Splošne bolnišnice Jesenice
TELEFON: 04 586 83 85


DELA IN NALOGE:
- nenujni prevozi (naročite jih lahko po telefonu ali osebno)

Reševalna postaja Jesenice pokriva celotno območje treh občin: Kranjska gora, Jesenice in Žirovnica. To predstavlja območje 600 kvadr. kilometrov, približno 36.000 prebivalcev in 5000 turističnih kapacitet. Razpolagamo s petimi reševalnimi vozili, od tega sta dva reanimobila. Povprečni dostopni čas ekipe nujne medicinske pomoči je 8 minut. Na terenu deluje ekipa z zdravnikom in dvema reševalcema v reanimobilu.
Zelo dobro sodelujemo tudi s poklicnimi gasilci, gorsko reševalno službo, helikoptersko nujno medicinsko pomočjo in policijo.

OBVESTILO O NUJNIH STANJIH IN STORITVAH
V skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja (ČL. 103) nujna medicinska pomoč vključuje storitve oživljanja, storitve potrebne za ohranjanje življenjskih funkcij, za preprečitev hudega poslabšanja zdravstvenega stanja nenadno obolelih, poškodovanih in kronično bolnih. Storitve se zagotavljajo do stabilizacije življenjskih funkcij oziroma do začetka zdravljenja na ustreznem mestu. Nujni reševalni prevozi so vključeni v storitve nujne medicinske pomoči.

Nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene storitve vključujejo:

- takojšnje zdravljenje po nudenju nujne medicinske pomoči, v kolikor je to potrebno,
- oskrbo ran, preprečitev nenadnih in usodnih poslabšanj kroničnih bolezni oziroma zdravstvenega stanja, ki bi lahko povzročilo trajne okvare posameznih organov ali njihovih funkcij, zdravljenje zvinov in zlomov ter poškodb, ki zahtevajo specialistično obravnavo, zdravljenje zastrupitev,
- storitve za preprečevanje širjenja infekcij, ki bi pri zavarovani osebi utegnile povzročiti septično stanje,
- zdravljenje bolezni, za katere je z zakonom predpisano obvezno zdravljenje ali storitve, ki so z zakonom opredeljene kot obvezne in za katere ni plačnik država, delodajalec ali zavarovana oseba sama,
- zdravila, predpisana na recept s pozitivne liste, potrebna za zdravljenje stanj iz predhodnih alinej,
- pripomočke, potrebne za obravnavo stanj iz predhodnih alinej in sicer v obsegu, standardih in normativih, kot jih določajo pravila.

OBVESTILO obiskovalcem ambulante za nujno medicinsko pomoč OZG

Obiskovalce ambulante prosimo, da bolniki za ne-nujna stanja obiščejo izbranega zdravnika, ali pa težavo poskušajo odpraviti s samozdravljenjem.
V primeru, da bo obiskovalec vztrajal, da se ne-nujno stanje razreši v ambulanti za nujno medicinsko pomoč, bomo od 14.1. 2019 dalje zaračunavali naslednje storitve:

- Predpisovanje receptov za zdravila, ki jih bolniki prejemajo že dlje časa (kronična terapija), pa so jim pošla in niso poskrbeli za pravočasen predpis pri izbranem zdravniku
- Izdaja napotnic za ne-nujne in naročene kontrolne preglede, za katere bolniki niso poskrbeli za pravočasno izdajo pri izbranem zdravniku
- Razna zdravniška potrdila in opravičila, ki so v pristojnosti izbranega zdravnika
- Izpiranje ušes zaradi ušesnega masla
- Odstranjevanje klopov in pregledi v zvezi s kožnimi spremembami po ugrizu klopa
- Pregledi in oskrba bolezenskih stanj, kot so: vraščeni nohti, ki jih ima bolnik že več tednov, razni otiščanci, površinske rane in odrgnine, ki so starejšega datuma in so brez znakov vnetja
- Preventivni pregledi in ne-nujna cepljenja proti tetanusu, ki bi jih obiskovalci radi opravili pred potovanji
- Pregledi in predpisovanje terapije zaradi glistavosti.

V skladu s 25. členom Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94 s kasnejšimi spremembami) bomo po tem, ko bomo bolnika ustrezno oskrbeli, zaračunali tudi storitve, ki so povezane z iztreznitvijo po akutnem alkoholnem OPOJU.
Prosimo za vaše razumevanje.

CENIK SAMOPLAČNIŠKIH STORITEV NMP