NAŠE DEJAVNOSTI

Pritožbe, pohvale, pobude

Spoštovani!

Vaše pritožbe, pohvale, pobude posredujte Tjaši ČEBAŠEK, dipl.m.s., ET, glavna med.sestra ZD Jesenice.

Telefon: 04 5868 152
e - naslov: tjasa.cebasek@zd-jesenice.si