KONTAKT

Kontakt

OZG OE ZD Jesenice
Cesta M. Tita 78,
4270 Jesenice

Direktor OE: Maja Robič, dr.med., spec.druž.med.
Glavna medicinska sestra: Tjaša Čebašek, dipl.m.s., ET

Telefon: 04 5868 100
Faks: 04 5868 171
E-pošta: upravazd@zd-jesenice.si

Kontakt


OZG OE ZD Jesenice
Cesta M. Tita 78
4270 Jesenice

Telefon: 04 5868 100
Faks: 04 5868 171
E-pošta: uprava@zd-jesenice.si

Direktor OE:
Maja Robič, dr.med.spec.druž.med.
Glavna medicinska sestra: Tjaša Čebašek, dipl.m.s., ET


Zdravstveni dom Jesenice nudi strokovno in kakovostno oskrbo na primarni ravni zdravstvenega varstva. Predstavljamo javni zavod, ki je dobro prepoznan, ugleden in s pomočjo strokovno usposobljenih in motiviranih zaposlenih nudi občanom Jesenic, Kranjske Gore in Žirovnice kakovostno, strokovno in individualno usmerjeno zdravstveno oskrbo. Zadovoljstvo uporabnikov storitev predstavlja temelj vzajemnega zaupanja, sodelovanja in spoštovanja.

Zemljevid