ZD Jesenice

Dispanzer za medicino dela, prometa in športa

Tatjana Črv, dr.med.spec.med. dela, prometa in športa

Branimir Čeh, dr.med. spec. med. dela, prometa in športa

Alenka Rant, univ. dipl. psihologinja 

Ordinacijski čas:
Od ponedeljka do petka od 7:00 do 13:30

Čas sprejema:
Od 7:00 do 09:00


Čakalna doba 1-2 meseca.NAROČANJE IN INFORMACIJE

DISPANZER MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA

 

Zaradi narave dela v celotnem delovnem času ne moremo zagotoviti dostopnost preko telefona, zato smo uvedli telefonsko tajnico. 

Naročanje je možno vsak dan od ponedeljka do petka med 9.00 in 10.00.

-        Telefonska številka za naročanje je 5868-146.

-        Naročiti se je možno tudi preko elektronske pošte na naslov:

           dmd@zd-jesenice.si 

-        Osebno.

Zdravnica je za informacije dosegljiva vsak dan od ponedeljka do petka med 13.00 in 14.00.

Za zdravniški pregled pri nas potrebujete:

–                   zdravstveno izkaznico,

–                   osebni dokument s sliko (osebna izkaznica ali potni list ali dijaška izkaznica),

–                   zdravstveni karton od izbranega zdravnika (če le tega nimate v našem  zdravstvenem domu kličite in se dogovorite, da nam ga pošljejo po pošti),

–                   očala ali vstavljene kontaktne leče, če jih uporabljate.

 

Poleg zgoraj navedenega je pri vrsti zdravniškega pregleda vpisano, kaj še dodatno,  potrebujete za obisk pri nas za izbrano storitev:

–        PREGLED PRED NASTOPOM DELA; napotnico za predhodni preventivni zdravstveni pregled ( Obr.: 8,204) izpolnjeno s strani delodajalca, na pregled pridite tešč ( vsaj 12 ur pred pregledom ne uživajte hrane in pijače).

–        OBDOBNI ZDRAVSTVENI PREGLED; napotnico za usmerjeni obdobni zdravstveni pregled ( Obr.: 8,205) izpolnjeno s strani delodajalca,na pregled pridite tešč ( vsaj 12 ur pred pregledom ne uživajte hrane in pijače);

–        AMATERSKI VOZNIKOI / A, B, K, F IN H kat./; Za podaljšanje vozniškega dovoljenja pri starosti 80 let in več potrebujete izvid okulista z mnenjem o vaši vozniški sposobnosti. Za kontrolni zdravniški pregled po odvzemu vozniškega dovoljenja potrebujete fotokopijo odločbe sodišča.

–        PROFESIONALNI VOZNIKI/ C, D in E kat./; na pregled pridite tešč ( vsaj 12 ur pred pregledom ne uživajte hrane in pijače),

–        POSEST IN NOŠENJE OROŽJA; na pregled pridite tešč ( vsaj 12 ur pred pregledom ne uživajte hrane in pijače).

–        SAMOPLAČNIŠKI PREGLED ŠPORTNIKA - CENA 60 EUR

PSIHOLOŠKI PREGLED

Naročeni na zdravniški pregled opravijo pregled pri psihologu istočasno. 

Hvala za razumevanje.