NAŠE DEJAVNOSTI


Zdravstveni dom Jesenice nudi strokovno in kakovostno oskrbo na primarni ravni zdravstvenega varstva. Predstavljamo javni zavod, ki je dobro prepoznan, ugleden in s pomočjo strokovno usposobljenih in motiviranih zaposlenih nudi občanom Jesenic, Kranjske Gore in Žirovnice kakovostno, strokovno in individualno usmerjeno zdravstveno oskrbo. Zadovoljstvo uporabnikov storitev predstavlja temelj vzajemnega zaupanja, sodelovanja in spoštovanja.

Direktorica OE: Maja Robič, dr.med.spec.druž.med.

Glavna medicinska sestra: Tjaša Čebašek, dipl.m.s., ET