ZD Jesenice

Fizioterapija

                                                                                                     OBVESTILO

Fizioterapevtske storitve se izvajajo samo pri pacientih z negativno epidemiološko anamnezo (vprašalnik za preverjanje zdravstvenega stanja) in skladno z veljavnimi predpisi oz. Odlokom.
V primeru pojava znakov bolezni COVID-19 ali stika z okuženo osebo, se nas mora o tem obvestiti najkasneje dan pred načrtovano obravnavo. Obveščanje je možno po telefonu ali elektronski pošti.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KONTAKTNI PODATKI
:

Naslov:      ZD Jesenice-fizioterapija
                  Cesta Maršala Tita 78, 4270 Jesenice
Telefon:     04 58 68 192 (informacije v zvezi s čakalno dobo, naročanjem 12:00-14:00), 04 58 68 145 (ostalo)
e-naslov:   fizioterapija@zd-jesenice.si

vodja oddelka: Helena Plešec, dipl.fiziot.,
                         tel. 04 58 68 145,
                         helena.plesec@zd-jesenice.si

ORDINACIJSKI ČAS:
Od ponedeljka do petka: 06.30-19.30
Odmor dopoldan: 09.30-10.00
Odmor popoldan: 16.00-16.30


OBLIKE NAROČANJA:    
  • osebno, delovni nalog oddajte na triaži oz. vstopni točki ZD Jesenice.
  • po navadni pošti na zgoraj navedeni naslov
Za posredovanje informacij, v primeru prenaročanja ali odpovedi termina, smo dosegljivi tudi na:
ROK ZA PREDLOŽITEV DELOVNEGA NALOGA/NAČIN NAROČANJA:
Naročanje poteka na osnovi delovnega naloga za fizioterapijo, ki ga izda zdravnik. Delovni nalog se mora izvajalcu predložiti v zakonsko določenem roku po izdaji le-tega (Uradni list RS, št.177/2020):
·        V 7 dneh, če je označena stopnja nujnosti ZELO HITRO
·        V 21 dneh za stopnji nujnosti HITRO in REDNO
Termin določimo na podlagi predložene originalne napotne listine. Termina predhodno ni mogoče rezervirati. Skeniran dokument preko e-sporočila ne velja kot uradna predložitev.
Delovni nalog lahko pošljete po pošti na zgoraj navedeni naslov, ali ga predložite na triaži oz.vstopni točki na vhodu v ZD Jesenice.
Po prejemu delovnega naloga vas bomo glede na določeno stopnjo nujnosti ter upoštevajoč datum in čas prejema napotne listine, uvrstili v čakalni seznam.
Po pošti boste prejeli pisno obvestilo o določenem/dogovorjenem terminu.
Zaradi možnosti vzpostavitve stika v zvezi z načrtovano izvedbo storitve vas prosimo, da na delovnem nalogu preverite/dopišete vsaj en kontaktni podatek-telefonsko številko ali elektronski naslov.
Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na elektronski naslov: fizioterapija@zd-jesenice.si. Lahko nas pokličete po telefonu, od ponedeljka do petka,
na tel.št. 04 58 68 192, med 12:00 in 14:00 uro. V primeru, da se v navedenem času na vaš klic ne odzovemo, vas bomo še isti dan poklicali nazaj.

"TERMIN":
Termin pomeni obdobje izvajanja ene fizioterapevtske obravnave, ki vključuje več obiskov s terapijami. 
Termin je rezerviran za obdobje dveh tednov
. Predvidena je ista ura za vse obiske znotraj termina, razen, če se že ob naročanju dogovori drugače. Planiranje obiskov po dnevih in število le-teh je odvisno od obravnavane diagnoze, razloga obravnave in določene vrste fizioterapevtska obravnave. Prosimo, da si planirate obiskovanje terapij za ves čas trajanja termina (2 tedna).
  • Morebitna sprememba trajanja termina je določena oz. dogovorjena že ob naročanju, na kar vas posebej opozorimo.
  • Spremembo trajanja termina lahko predlaga terapevt kasneje, v času trajanja obravnave, če oceni, da bi bilo to boljše glede na pacientovo zdravstveno stanje.
  • V primeru neopravičenih izostankov znotraj dogovorjenega termina izpadlih obiskov ne nadomeščamo.
ODPOVED ALI PRESTAVITEV TERMINA:
Termin se lahko odpove ali prestavi najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve. To velja le enkrat v okviru iste napotitve in samo v primeru stopnje nujnosti hitro in redno. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, ki jih navajata Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Pravilnik).V tem primeru mora pacient razlog za odpoved termina podati v pisni obliki. Po poteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov.
Če pacient na termin ne pride, če termina ne odpove ali se ne prenaroči v skladu s prejšnjim odstavkom, se ga v 24 urah črta iz čakalnega seznama. Delovni nalog preneha veljati.

Odgovorna oseba za čakalni seznam: Helena Plešec, dipl.fiziot., vodja fizioterapije

ČAKALNA DOBA:
Zakonsko določena najdaljša dopustna čakalna doba za posamezno vrsto zdravstvene storitve glede na stopnjo nujnosti je: zelo hitro - 14 dni, hitro - 3 mesece, redno - 6 mesecev ( Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov, 9.člen).

Na spletni strani NIJZ so objavljeni prvi prosti termini izvajalcev fizioterapije: https://cakalnedobe.ezdrav.si/

Prvi prosti termini v ZD Jesenice glede na vrsto zdravstvene storitve:

FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA:
ZELO HITRO –termin 04.10.2021
HITRO – termin 18.10.2021
REDNO –termin 08.11.2021

Izvajalec: vsi zaposleni fizioterapevti

SPECIALNA FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA - MIŠIČNO SKELETNA FIZIOTERAPIJA ZAHTEVNIH OKVAR MIŠIČNO-SKELETNEGA SISTEMA:
ZELO HITRO - termin 04.10.2021
HITRO - termin 04.10.2021
REDNO - termin 22.11.2021

Izvajalec: Stanka Waschl, dipl.fiziot.; Monika Kump, dipl. fiziot.

SPECIALNA FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA - LIMFNA DRENAŽA, OBRAVNAVA PRIMARNEGA IN SEKUNDARNEGA LIMFEDEMA:
ZELO HITRO - november 2021
HITRO - januar 2023
REDNO - marec 2023

Izvajalec: Helena Plešec, dipl.fiziot., limfterapevt

Trenutno presegamo najdaljšo dopustno čakalno dobo za vse stopnje nujnosti. Glede na predviden obseg oz. plan za leto 2021 in 2022, so zapolnjeni vsi okvirni termini. Za nove napotitve, predložene po 15.6.2021 velja, da jih planiramo za leto 2023. 

OBVESTILO
V primeru preseganja najdaljše dopustne čakalne dobe za posamezno vrsto zdravstvene storitve in za določeno stopnjo nujnosti velja:

Glede na določbe Zakona o pacientovih pravicah in Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah vam predlagamo izvedbo zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu z dopustno čakalno dobo.
Če boste to možnost odklonili in boste želeli storitev opraviti v ZD Jesenice, boste izpolnili soglasje o čakanju nad dopustno čakalno dobo. Uvrstili vas bomo na čakalni seznam z opombo, da ste bili opozorjeni in seznanjeni z navedenimi dejstvi. 

ZAPOSLENI:
    Helena Plešec, dipl. fizioterapevtka (vodja fizioterapije)
    Monika Kump, dipl. fizioterapevtka
    Karolina Markelj, dipl. fizioterapevtka
    Eva Melihen, dipl. fizioterapevtka
    Ana Remic, dipl. fizioterapevtka
    Tjaša Šivic, dipl.fizioterapevtka (porodniški dopust)
    Stanka Waschl, dipl.fizioterapevtka
    Tomaž Jamnik, dipl.fizioterapevt
    Nina Končan, dipl.fizioterapevtka
    Urška Černilec, dipl.fizioterapevtka
    
STORITVE
Storitve fizioterapije izvajamo na podlagi izdanega delovnega naloga za fizioterapijo, ki ga predpiše zdravnik. Realizacija programa poteka v obsegu in na način, kot jih določajo pravila Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.


Vsebino pripravila: Helena Plešec, dipl.fiziot.