ZD Jesenice

Fizioterapija

KONTAKTNI PODATKI:
Naslov:      ZD Jesenice-fizioterapija
                 Cesta Maršala Tita 78, 4270 Jesenice
Telefon:     04 58 68 145
e-naslov:   fizioterapija@zd-jesenice.si

ORDINACIJSKI ČAS:
Od ponedeljka do petka: 06.30-19.30
Odmor dopoldan: 09.30-10.00
Odmor popoldan: 15.30-16.00

SPREMEMBA ORDINACIJSKEGA ČASA:
1.7.2019-30.8.2019
06.30-14.00

OBLIKE NAROČANJA:    
  • osebno v ordinacijskem času
  • po pošti
Za posredovanje informacij, v primeru prenaročanja ali odpovedi termina, smo dosegljivi tudi na:
NAČIN NAROČANJA:
Naročanje poteka na osnovi delovnega naloga za fizioterapijo, ki ga izda zdravnik. Delovni nalog se mora izvajalcu predložiti v zakonsko določenem roku po izdaji le-tega:
·        V 5 dneh, če je označena stopnja nujnosti ZELO HITRO
·        V 14 dneh za stopnji nujnosti HITRO in REDNO
Termin določimo na podlagi predložene originalne napotne listine. Termina predhodno ni mogoče rezervirati.
Delovni nalog lahko pošljete po pošti na zgoraj navedeni naslov ali ga predložite osebno v ambulanti za fizioterapijo v ordinacijskem času.
Po prejemu delovnega naloga vas bomo glede na določeno stopnjo nujnosti ter upoštevajoč datum in čas prejema napotne listine, uvrstili v čakalni seznam.
Po pošti boste prejeli pisno obvestilo o določenem/dogovorjenem terminu.
Zaradi možnosti vzpostavitve stika v zvezi z načrtovano izvedbo storitve vas prosimo, da na delovni nalog navedete vsaj en kontaktni podatek-telefonsko številko ali elektronski naslov.
Za dodatne informacije in pojasnila smo dosegljivi vsak delovni dan, od ponedeljka do petka, med 12.00 in 14.00 uro, na telefonski številki 04 58 68 192. Lahko nam pišete tudi na elektronski naslov: fizioterapija@zd-jesenice.si .

"TERMIN":
Termin pomeni obdobje izvajanja ene fizioterapevtske obravnave, ki vključuje več obiskov s terapijami. 
Termin je rezerviran za obdobje dveh tednov
. Predvidena je ista ura za vse obiske znotraj termina, razen, če se že ob naročanju dogovori drugače. Planiranje obiskov po dnevih in število le-teh je odvisno od obravnavane diagnoze, razloga obravnave in določene vrste fizioterapevtska obravnave. Prosimo, da si planirate obiskovanje terapij za ves čas trajanja termina (2 tedna).
  • Morebitna sprememba trajanja termina je določena oz. dogovorjena že ob naročanju, na kar vas posebej opozorimo.
  • V primeru neopravičenih izostankov znotraj dogovorjenega termina izpadlih obiskov ne nadomeščamo.
ODPOVED ALI PRESTAVITEV TERMINA:
Termin se lahko odpove ali prestavi najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve. To velja le enkrat v okviru iste napotitve in samo v primeru stopnje nujnosti hitro in redno. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, ki jih navajata Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Pravilnik).V tem primeru mora pacient razlog za odpoved termina podati v pisni obliki. Po poteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov.
Če pacient na termin ne pride, če termina ne odpove ali se ne prenaroči v skladu s prejšnjim odstavkom, se ga v 24 urah črta iz čakalnega seznama. Delovni nalog preneha veljati.

ČAKALNA DOBA:
Na spletni strani NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje) so objavljene čakalne dobe izvajalcev fizioterapije: https://cakalnedobe.ezdrav.si/
Prvi prosti termini v ZD Jesenice:

FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA:
ZELO HITRO –termin 26.08.2019 
HITRO – termin 02.09.2019
REDNO –termin 14.10.2019


SPECIALNA FO - MIŠIČNO SKELETNA FIZIOTERAPIJA:
ZELO HITRO - termin 03.09.2019 (trenutno presegamo zakonsko dopustno čakalno dobo)
HITRO - termin 03.09.2019
REDNO - termin 30.09.2019

SPECIALNA FO - LIMFNA DRENAŽA, OBRAVNAVA LIMFEDEMA:
ZELO HITRO - 6 mesecev
HITRO - januar 2021
REDNO - januar 2021

Odgovorna oseba za čakalni seznam: Helena Plešec, dipl.fiziot, vodja fizioterapije

OBVESTILO

Za izvedbo specialne fizioterapevtske obravnave Limfna drenaža, obravnava primarnega in sekundarnega limfedema, presegamo najdaljšo dopustno čakalno dobo za vse stopnje nujnosti. Glede na predviden obseg oz. plan za leto 2020, so zapolnjeni vsi okvirni termini. Za vse nove napotitve, predložene po 1.7.2019 velja, da jih planiramo za leto 2021.

Glede na določbe Zakona o pacientovih pravicah in Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah vam predlagamo izvedbo zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu z dopustno čakalno dobo.
Če boste to možnost odklonili in boste želeli storitev opraviti v ZD Jesenice, boste izpolnili soglasje o čakanju nad dopustno čakalno dobo. Uvrstili vas bomo na čakalni seznam z opombo, da ste bili opozorjeni in seznanjeni z navedenimi dejstvi. 

ZAPOSLENI:
    Helena Plešec, dipl. fizioterapevtka (vodja fizioterapije)
    Monika Kump, dipl. fizioterapevtka
    Karolina Markelj, dipl. fizioterapevtka
    Eva Melihen, dipl. fizioterapevtka
    Branka Peterman, dipl. fizioterapevtka
    Ana Remic, dipl. fizioterapevtka
    Tjaša Šivic, dipl.fizioterapevtka
    Stanka Waschl, dipl.fizioterapevtka
    Tomaž Jamnik, dipl.fizioterapevt

STORITVE
Storitve fizioterapije izvajamo na podlagi izdanega delovnega naloga za fizioterapijo, ki ga predpiše zdravnik. Realizacija programa poteka v obsegu in na način, kot jih določajo pravila Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

VRSTE ZDRAVSTVENIH STORITEV:

Fizioterapevtska obravnava: mala, srednja, velika

Specialna fizioterapevtska obravnava:
  •  Limfna drenaža, obravnava primarnega in sekundarnega limfedema
           Izvajalka: Helena Plešec, dipl. fiziot., limfterapevt
  •  Mišično-skeletna fizioterapija zahtevnih okvar mišično-skeletnega sistema
           Izvajalke: Stanka Waschl, dipl. fiziot.
                          Branka Peterman, dipl. fiziot.
                          Monika Kump, dipl. fiziot.


Vsebino pripravila: Helena Plešec, dipl.fiziot.