ZD Jesenice

Kontakt

OZG OE ZD Jesenice
Cesta M. Tita 78,
4270 Jesenice

Direktor OE: prim.Saša Letonja, dr.med.spec. internist
V.D. Glavna medicinska sestra: Ester Škerjanc, dipl.med.sestra, mag.org.

Telefon: 04 5868 100
Faks: 04 5868 171
E-pošta: upravazd@zd-jesenice.si

Fizioterapija

KONTAKTNI PODATKI:

Naslov:      ZD Jesenice-fizioterapija

                 Cesta Maršala Tita 78, 4270 Jesenice

Telefon:     04 58 68 145

e-naslov:   fizioterapija@zd-jesenice.si

ORDINACIJSKI ČAS:

Od ponedeljka do petka: 06.30-19.30
Odmor dopoldan: 09.30-10.00
Odmor popoldan: 15.30-16.00


OBVESTILO O SPREMEMBI ORDINACIJSKEGA ČASA:

2.7.2018-31.8.2018 OD 6.30-14.00.

OBLIKE NAROČANJA:

·        osebno
·        po pošti
·        telefonsko (po predhodni oddaji delovnega naloga)
·        po elektronski pošti (po predhodni oddaji delovnega naloga) 

NAČIN NAROČANJA:

Naročanje poteka na osnovi delovnega naloga za fizioterapijo, ki ga izda zdravnik. Delovni nalog se mora predložiti izvajalcu v zakonsko določenem roku po izdaji le-tega:

·        V 5 dneh, če je označena stopnja nujnosti ZELO HITRO
·        V 14 dneh za stopnji nujnosti HITRO in REDNO

Termin določimo na podlagi predloženega originalnega delovnega naloga. Termina predhodno ni mogoče rezervirati.
Delovni nalog lahko pošljete po pošti na zgoraj navedeni naslov ali ga predložite osebno v ambulanti za fizioterapijo v ordinacijskem času.
Po prejemu delovnega naloga vas bomo glede na določeno stopnjo nujnosti ter upoštevajoč datum in čas prejema napotne listine, uvrstili v čakalni seznam.
Če boste navedli svojo telefonsko številko, bomo z vami vzpostavili kontakt in vas obvestili o možnem prvem prostem terminu. Dosegljivost po telefonu ni obvezna in ne vpliva na vrstni red uvrščanja v čakalni seznam.
V vsakem primeru boste po pošti prejeli pisno obvestilo o določenem/dogovorjenem terminu.
Za naročanje, dodatne informacije in pojasnila, smo dosegljivi vsak delovni dan, od ponedeljka do petka, med 12.00 in 14.00 uro, na telefonski številki 04 58 68 192. Lahko nam pišete tudi na elektronski naslov fizioterapija@zd-jesenice.si .

ODPOVED TERMINA:

Termin se brez navajanja razloga lahko odpove najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve. To velja le enkrat v okviru iste napotitve in samo v primeru stopnje nujnosti hitro in redno. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, ki jih navaja Zakon o pacientovih pravicah.V tem primeru mora pacient razlog za odpoved termina podati v pisni obliki.
Če pacient termina ne odpove v skladu s prejšnjim odstavkom, ali če na termin ne pride, se ga črta iz čakalnega seznama in delovni nalog preneha veljati.

ČAKALNA DOBA:

Na spletni strani NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje) so objavljene čakalne dobe izvajalcev fizioterapije.

Prvi prosti termini v ZD Jesenice na dan 17.8.2018:

ZELO HITRO –termin 03.9.2018
HITRO – termin 05.11.2018
REDNO –termin 17.12.2018

Odgovorna oseba za čakalni seznam: Helena Plešec, dipl.fiziot, vodja fizioterapije

OBVESTILO
  • Trenutno presegamo najdaljšo dopustno čakalno dobo za napotitve s stopnjo nujnosti ZELO HITRO.
  • Za izvedbo specialne fizioterapevtske obravnave Limfna drenaža, obravnava primarnega in sekundarnega limfedema, presegamo najdaljšo dopustno čakalno dobo za vse stopnje nujnosti. Trenutno določamo okvirne termine čez eno leto in pol za stopnjo nujnosti redno in čez eno leto za stopnjo nujnosti hitro.
Glede na določbe Zakona o pacientovih pravicah in Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah vam predlagamo izvedbo zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu z dopustno čakalno dobo.

Če boste to možnost odklonili in boste želeli storitev opraviti v ZD Jesenice, boste izpolnili soglasje o čakanju nad dopustno čakalno dobo. Uvrstili vas bomo na čakalni seznam z opombo, da ste bili opozorjeni in seznanjeni z navedenimi dejstvi. 

ZAPOSLENE:

·        Helena Plešec, dipl. fizioterapevtka (vodja fizioterapije)
·        Monika Kump, dipl. fizioterapevtka
·        Karolina Markelj, dipl. fizioterapevtka
·        Eva Melihen, dipl. fizioterapevtka
·        Branka Peterman, dipl. fizioterapevtka
·        Ana Remic, dipl. fizioterapevtka
·        Stanka Waschl, dipl.fizioterapevtka

STORITVE

Storitve fizioterapije izvajamo na podlagi izdanega delovnega naloga za fizioterapijo, ki ga predpiše zdravnik. Realizacija programa poteka v obsegu in na način, kot jih določajo pravila Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Vrste zdravstenih storitev:

  1. Fizioterapevtska obravnava: mala, srednja, velika
  2. Specialna fizioterapevtska obravnava:
  •  Limfna drenaža, obravnava primarnega in sekundarnega limfedema
           Izvajalka: Helena Plešec, dipl. fiziot., limfterapevt
  •  Mišično-skeletna fizioterapija zahtevnih okvar mišično-skeletnega sistema
           Izvajalke: Stanka Waschl, dipl. fiziot.
                          Branka Peterman, dipl. fiziot.
                          Monika Kump, dipl. fiziot.