ZD Jesenice

Fizioterapija

OBVESTILO

SKLADNO Z ODLOKOM O ZAČASNIH UKREPIH NA PODROČJU ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI ZARADI ZAJEZITVE IN OBVLADOVANJA EPIDEMIJE COVID-19, JE FIZIOTERAPIJA DO PREKLICA ZAPRTA ZA VSE
PACIENTE.

Odpoved terminov:
Termini fizioterapevtskih obravnav so v času trajanja ukrepov odpovedani. O novem terminu boste obveščeni v najkrajšem možnem času po zaključku ukrepov zaradi epidemije (predvidoma v roku 30 dni po zaključku začasnih ukrepov).

Naročanje:
Delovni nalog pošljite po pošti na naslov: ZD Jesenice-fizioterapija, Cesta maršala Tita 78, 4270 Jesenice. Druge oblike naročanja niso možne. Upoštevajte predpisane roke za predložitev delovnega naloga.

Čakalna doba:
Ker v tem trenutku ne moremo vnaprej napovedati časa trajanja epidemije, objavljeni termini zdravstvenih storitev po posameznih stopnjah nujnosti ne odražajo dejanskega stanja.

Svetovanje:

Za vse informacije, pojasnila in posvet s fizioterapevtom smo dosegljivi od ponedeljka do petka, od 07.00 do 13.00, na telefonski številki 04 58 68 192 in 04 58 68 145, ali na elektronski naslov: fizioterapija@zd-jesenice.si  .

PRIPOROČILA FIZIOTERAPEVTSKE STROKE V ČASU EPIDEMIJE KORONAVIRUSA

___________________________________________________________________________________________________________

KONTAKTNI PODATKI:

Naslov:      ZD Jesenice-fizioterapija
                 Cesta Maršala Tita 78, 4270 Jesenice
Telefon:     04 58 68 145
e-naslov:   fizioterapija@zd-jesenice.si

ORDINACIJSKI ČAS:
Od ponedeljka do petka: 06.30-19.30
Odmor dopoldan: 09.30-10.00
Odmor popoldan: 15.30-16.00

OBLIKE NAROČANJA:    
  • osebno v ordinacijskem času
  • po pošti
Za posredovanje informacij, v primeru prenaročanja ali odpovedi termina, smo dosegljivi tudi na:
ROK ZA PREDLOŽITEV DELOVNEGA NALOGA/NAČIN NAROČANJA:
Naročanje poteka na osnovi delovnega naloga za fizioterapijo, ki ga izda zdravnik. Delovni nalog se mora izvajalcu predložiti v zakonsko določenem roku po izdaji le-tega:
·        V 5 dneh, če je označena stopnja nujnosti ZELO HITRO
·        V 14 dneh za stopnji nujnosti HITRO in REDNO
Termin določimo na podlagi predložene originalne napotne listine. Termina predhodno ni mogoče rezervirati.
Delovni nalog lahko pošljete po pošti na zgoraj navedeni naslov ali ga predložite osebno v ambulanti za fizioterapijo v ordinacijskem času.
Po prejemu delovnega naloga vas bomo glede na določeno stopnjo nujnosti ter upoštevajoč datum in čas prejema napotne listine, uvrstili v čakalni seznam.
Po pošti boste prejeli pisno obvestilo o določenem/dogovorjenem terminu.
Zaradi možnosti vzpostavitve stika v zvezi z načrtovano izvedbo storitve vas prosimo, da na delovni nalog navedete vsaj en kontaktni podatek-telefonsko številko ali elektronski naslov.
Za dodatne informacije in pojasnila smo dosegljivi vsak delovni dan, od ponedeljka do petka, med 12.00 in 14.00 uro, na telefonski številki 04 58 68 192. Lahko nam pišete tudi na elektronski naslov: fizioterapija@zd-jesenice.si .

"TERMIN":
Termin pomeni obdobje izvajanja ene fizioterapevtske obravnave, ki vključuje več obiskov s terapijami. 
Termin je rezerviran za obdobje dveh tednov
. Predvidena je ista ura za vse obiske znotraj termina, razen, če se že ob naročanju dogovori drugače. Planiranje obiskov po dnevih in število le-teh je odvisno od obravnavane diagnoze, razloga obravnave in določene vrste fizioterapevtska obravnave. Prosimo, da si planirate obiskovanje terapij za ves čas trajanja termina (2 tedna).
  • Morebitna sprememba trajanja termina je določena oz. dogovorjena že ob naročanju, na kar vas posebej opozorimo.
  • V primeru neopravičenih izostankov znotraj dogovorjenega termina izpadlih obiskov ne nadomeščamo.
ODPOVED ALI PRESTAVITEV TERMINA:
Termin se lahko odpove ali prestavi najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve. To velja le enkrat v okviru iste napotitve in samo v primeru stopnje nujnosti hitro in redno. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, ki jih navajata Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Pravilnik).V tem primeru mora pacient razlog za odpoved termina podati v pisni obliki. Po poteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov.
Če pacient na termin ne pride, če termina ne odpove ali se ne prenaroči v skladu s prejšnjim odstavkom, se ga v 24 urah črta iz čakalnega seznama. Delovni nalog preneha veljati.

Odgovorna oseba za čakalni seznam: Helena Plešec, dipl.fiziot., vodja fizioterapije

ČAKALNA DOBA:
Zakonsko določena najdaljša dopustna čakalna doba za posamezno vrsto zdravstvene storitve glede na stopnjo nujnosti je: zelo hitro - 14 dni, hitro - 3 mesece, redno - 6 mesecev ( Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov, 9.člen).

Na spletni strani NIJZ so objavljeni prvi prosti termini izvajalcev fizioterapije: https://cakalnedobe.ezdrav.si/

Prvi prosti termini v ZD Jesenice glede na vrsto zdravstvene storitve:

FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA:
ZELO HITRO –termin 14.04.2020 
HITRO – termin 04.05.2020
REDNO –termin 15.06.2020

Izvajalec: vsi zaposleni fizioterapevti

SPECIALNA FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA - MIŠIČNO SKELETNA FIZIOTERAPIJA ZAHTEVNIH OKVAR MIŠIČNO-SKELETNEGA SISTEMA:
ZELO HITRO - termin 14.04.2020
HITRO - termin 14.04.2020
REDNO - termin 20.04.2020

Izvajalec: Stanka Waschl, dipl.fiziot.; Monika Kump, dipl. fiziot.

SPECIALNA FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA - LIMFNA DRENAŽA, OBRAVNAVA PRIMARNEGA IN SEKUNDARNEGA LIMFEDEMA:
ZELO HITRO - junij 2020
HITRO - december 2021
REDNO - december 2021

Izvajalec: Helena Plešec, dipl.fiziot., limfterapevt

Trenutno presegamo najdaljšo dopustno čakalno dobo za vse stopnje nujnosti. Glede na predviden obseg oz. plan za leto 2020, so zapolnjeni vsi okvirni termini. Za nove napotitve, predložene po 1.7.2019 velja, da jih planiramo za leto 2021. 

OBVESTILO
V primeru preseganja najdaljše dopustne čakalne dobe za posamezno vrsto zdravstvene storitve in za določeno stopnjo nujnosti velja:

Glede na določbe Zakona o pacientovih pravicah in Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah vam predlagamo izvedbo zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu z dopustno čakalno dobo.
Če boste to možnost odklonili in boste želeli storitev opraviti v ZD Jesenice, boste izpolnili soglasje o čakanju nad dopustno čakalno dobo. Uvrstili vas bomo na čakalni seznam z opombo, da ste bili opozorjeni in seznanjeni z navedenimi dejstvi. 

ZAPOSLENI:
    Helena Plešec, dipl. fizioterapevtka (vodja fizioterapije)
    Monika Kump, dipl. fizioterapevtka
    Karolina Markelj, dipl. fizioterapevtka
    Eva Melihen, dipl. fizioterapevtka
    Ana Remic, dipl. fizioterapevtka
    Tjaša Šivic, dipl.fizioterapevtka
    Stanka Waschl, dipl.fizioterapevtka
    Tomaž Jamnik, dipl.fizioterapevt
    Karin Košnik, dipl.fizioterapevtka-pripravnica

STORITVE
Storitve fizioterapije izvajamo na podlagi izdanega delovnega naloga za fizioterapijo, ki ga predpiše zdravnik. Realizacija programa poteka v obsegu in na način, kot jih določajo pravila Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.


Vsebino pripravila: Helena Plešec, dipl.fiziot.