ZD Jesenice

Izvid

Pisni izvid izročimo:
a. zdravniku (kot naročniku preiskav, ki vrednoti rezultate)
b. preiskovancu - s pooblastilom zdravnika (z oznako na laboratorijski naročilnici: IZVID V ROKE)
c. preiskovancu, ki lahko dvigne kopijo izvida (označena kot: DUPLIKAT)
d. samoplačniku (za razlago rezultatov se posvetujte z zdravnikom)

Pri izdajanju izvidov smo na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov dolžni preverjati identiteto, zato vas prosimo, da predložite svoj osebni dokument ali zdravstveno kartico. Če izvida ne boste dvignili osebno, vas prosimo, da v laboratoriju podpišete pripravljeno pooblastilo (ali pooblastilo napišite sami), pooblaščenec bo lahko prevzel izvid s svojim osebnim dokumentom.