ZD Jesenice

Izvid

Pisni izvid izročimo:


a. zdravniku (kot naročniku preiskav, ki vrednoti rezultate)
b. preiskovancu - s pooblastilom zdravnika (z oznako na laboratorijski naročilnici: IZVID V ROKE)
c. preiskovancu, ki lahko dvigne kopijo izvida (označena kot: DUPLIKAT)
d. samoplačniku (za razlago rezultatov se posvetujte z zdravnikom)

Pri izdajanju izvidov smo na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov dolžni preverjati identiteto, zato vas prosimo, da predložite svoj osebni dokument ali zdravstveno kartico. Če izvida ne boste dvignili osebno, vas prosimo, da v laboratoriju podpišete pripravljeno pooblastilo (ali pooblastilo napišite sami), pooblaščenec bo lahko prevzel izvid s svojim osebnim dokumentom.

 

Čas izdajanja izvidov (izvedba laboratorijske preiskave):

- hematološke in urinske preiskave do 2 uri po odvzemu (NUJNO do 30 minut)

- presejalni testi do 1 ure po odvzemu

- PČ in biokemijske preiskave za lokacijo ZD Jesenice do 4 ure (NUJNO do 1,5 ure) po odvzemu, ostale lokacije po 14 uri (če imate laboratorijski naročilo pod NUJNO, lahko pridete na odvzem v laboratorij ZD Jesenice)

- Imunološke preiskave (hormoni ščitnice, PSA, vitamin B12, feritin, folati, proBNP) za lokacijo ZD Jesenice od torka do petka po 12 uri, ostale lokacije po 14 uri.