ZD Jesenice

Navodila preiskovancem

NAVODILA ZA IZVEDBO ORALNEGA GLUKOZA - TOLERANČNEGA TESTA (OGTT) Prenos
NAKLJUČNI VZOREC URINA Moški prenos
Ženske prenos
VZOREC URINA ZA MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE Prenos
NAVODILO ZA ZBIRANJE 24-urnega URINA Prenos
NAVODILO ZA ZBIRANJE 24-urnega URINA Z dodatkom konzervansa Prenos
VZOREC URINA za dokazovanje bakterije CHLAMYDIA Prenos
DRUGI JUTRANJI URIN Prenos
PREGLED BLATA NA PRISOTNOST NEVIDNE KRVI Prenos
PREGLED BLATA NA PREBAVLJIVOST Prenos
ODVZEM ANALNEGA BRISA Prenos